Đưa vào 'tầm ngắm' doanh nghiệp thua lỗ, phát hành trái phiếu lãi suất cao

(CL&CS) - Bộ Tài chính yêu cầu rà soát các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có khối lượng phát hành và dư nợ lớn; có số đợt phát hành nhiều, liên tục; phát hành lãi suất cao; doanh nghiệp phát hành có kết quả kinh doanh thua lỗ.

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị 01/CT-BTC về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ, do Bộ trưởng Tài chính vừa ký ban hành.

Chỉ thị 01/CT-BTC
Chỉ thị 01/CT-BTC

Trước biến động thị trường về trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ có nhiều sai phạm vị phạm pháp luật nghiêm trọng mang tính chất lừa đảo đã được các cơ quan có thẩm quyền khởi tố. Theo Chỉ thị này, thị trường TPDN đã và đang trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng theo đúng chủ trương của Nhà nước và phát triển cân bằng giữa thị trường vốn và thị trường tín dụng ngân hàng. Nhưng do thị trường phát triển quá nhanh nên tiềm ẩn những rủi ro dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm pháp luật.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, sửa đổi quy định liên quan đến chào bán và giao dịch TPDN. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu Vụ Tài chính ngân hàng khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP (ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, chào bán TPDN ra thị trường quốc tế). Dự kiến, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo sửa đổi trong tháng 5/2022.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương chủ trì, phối hợp trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 153/2020/NĐ-CP (về hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường TPDN), bao gồm: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì phối hợp khẩn trương kiểm tra giám sát tình hình phát hành, giao dịch, cung cấp dịch vụ về TPDN tại các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp phát hành lớn, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 10/5/2022.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống