Đầu tư 1.500 tỷ xây trường học, công viên trên đất Nghĩa trang Bình Hưng Hoà

Hội đồng Nhân dân TP. HCM đã biểu quyết, thông qua chủ trương đầu tư gần 1.500 tỷ đồng cho dự án xây dựng hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hoà (giai đoạn 3).

Diện tích đất xây dựng công trình khoảng 17,3ha, gồm các hạng mục chính như: xây dựng mới trường Trung học cơ sở; san lấp nền khu vực, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, trồng cây xanh, cỏ, kiểng; xây dựng đường dạo, lắp đặt hệ thống chiếu sáng,...

Dự án có tổng mức đầu tư 1.497 tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn ngân sách thành phố. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn năm 2023-2026. Việc bố trí vốn cho dự án trong giai đoạn 2021-2025 là hơn 700,5 tỷ đồng và trong giai đoạn 2026-2030 là 650 tỷ đồng.

Khả năng cân đối vốn cho dự án và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn thực hiện theo từng năm như sau: Năm 2023 dự án được bố trí 500 triệu đồng, năm 2024 là 400 tỷ đồng, năm 2025 là 300 tỷ đồng và năm 2026 là 650 tỷ đồng.

Theo UBND TP. HCM, toàn bộ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) có diện tích khoảng 44,5 ha được chia làm ba giai đoạn để thực hiện.

Trong đó, hai giai đoạn đầu bao gồm giai đoạn 1 đã triển khai thực hiện từ năm 2014. Thành phố đã bốc và di dời 13.610/15.539 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 87,58%.

Ở giai đoạn 2, TP. HCM đã triển khai thực hiện từ năm 2017 với khối lượng đã bốc và di dời là 10.833/16.848 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 64,30%.

Việc tiếp tục triển khai thực hiện di dời mộ đối với dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa - giai đoạn 3 này là cấp thiết để đồng bộ với hai dự án thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Việc sớm hoàn thành toàn bộ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa góp phần chỉnh trang đô thị, giải quyết ô nhiễm môi trường và tình hình an ninh trật tự của địa bàn, đồng thời góp phần hoàn chỉnh chỉ tiêu đến năm 2025, xây dựng mới 700 - 1000 phòng học trên địa bàn.

Trần Lê

Theo VietnamFinance