Đầu tư gần 1.000 tỷ làm khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn II tại Hà Nam

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn II có vốn đầu tư hơn 976 tỷ đồng và do Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Tiến làm nhà đầu tư.

Công ty TNHH Hợp Tiến làm nhà đầu tư khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn II.
Công ty TNHH Hợp Tiến làm nhà đầu tư khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn II.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn II tại tỉnh Hà Nam.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn II sẽ do Công ty TNHH Hợp Tiến làm nhà đầu tư.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 100ha, thuộc địa bàn các xã Bắc Lý, Trần Hưng Đạo và Chân Lý thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tổng vốn đầu tư của dự án là 976,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 146,5 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 830,3 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày 6/3/2023 đến ngày 15/11/2069. Trong khi đó, tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Quyết định nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định. Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

UBND tỉnh Hà Nam đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; sự phù hợp của dự án với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành; kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; kiểm tra, giám sát đảm bảo dự án triển khai phù hợp với vị trí quy hoạch phát triển khu công nghiệp Thái Hà đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Nam cũng phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và các loại đất nông nghiệp khác trong phạm vi thực hiện dự án

Đồng thời giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, việc góp đủ vốn theo cam kết và việc đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp của nhà đầu tư…

Về phía nhà đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Tiến có trách nhiệm đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, nhà đầu tư này chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Trước đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn I đã được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2019. Dự án do do Công ty Cổ phần đầu tư Khu công nghiệp và Đô thị Thái Hà làm chủ đầu tư.

Quy mô sử dụng đất của dự án khu công nghiệp Thái Hà là 100ha và có tổng vốn đầu tư hơn 773 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà nước là hơn 154 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày cấp quyêt định chủ trương đầu tư. Trong khi đó, tiến độ thực hiện sẽ không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được bàn giao đất.

Anh Hùng

VietnamFinance