Đề xuất đầu tư 7.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ban QLDA đường HCM kiến nghị mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe hoàn chỉnh với nền đường rộng từ 22m đến 23,325m, tổng kinh phí ước tính 7.000 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đường HCM đã có tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Dự án có phạm vi nghiên cứu với điểm đầu - Km0 (Cam Lộ), trùng với Km10+380, Quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối - Km102+200 (La Sơn), trùng với điểm đầu Dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề xuất đầu tư 7.000 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe (ảnh minh họa).
Đề xuất đầu tư 7.000 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe (ảnh minh họa).

Chiều dài tuyến đường thuộc Dự án khoảng 98,35 km (trong đó chiều dài tuyến qua tỉnh Quảng Trị khoảng 36,3 km, Thừa Thiên Huế khoảng 62,05 km).

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn giai đoạn phân kỳ được đưa vào khai thác từ năm 2023. Trong đó, đối với các đoạn tuyến quy mô 2 làn xe, có bề rộng nền đường 12 m, bề rộng mặt đường 11 m; các đoạn nền đào sâu có quy mô 2 làn xe với bề rộng nền đường 23,25 m, bề rộng mặt đường 11 m. Các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23,25 m, bề rộng mặt đường 21,25 m. Riêng phạm vi tuyến cầu Tuần có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23 m, mặt đường rộng 21,5 m.

Tuyến còn có 38 cầu, trong đó có 4 cầu đã làm hoàn thiện theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, 34 cầu quy mô phân kỳ 2 làn xe.

Trên cơ sở hiện trạng tuyến, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị giữ nguyên tiêu chuẩn kỹ thuật, tim tuyến hiện trạng đã được nghiên cứu và xây dựng trong Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện đầu tư mở rộng nền mặt đường và các công trình trên tuyến, nút giao theo quy mô phân kỳ cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh với chiều rộng nền đường 22 m, chiều rộng mặt đường 20,5 m.

Dự án còn thực hiện đầu tư mở rộng 34 cầu trên cao tốc đảm bảo quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh. Trong đó có 23 cầu mở rộng hai bên đối (mỗi bên rộng 5 m) với các cầu đi trùng tim giai đoạn hoàn thiện, 11 cầu xây dựng thêm 1 đơn nguyên mới (có bề rộng 11,25 m) đối với các cầu lệch tim giai đoạn hoàn thiện, chiều rộng mặt cầu 24 m (đã bao gồm khoảng cách giữa 2 đơn nguyên 1 m).

 Dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông thông minh với việc xây dựng 1 trung tâm quản lý điều hành tuyến; hệ thống kiểm tra tải trọng xe, bố trí các vị trí quay đầu xe tại các cửa vào cao tốc; hệ thống ITS, trạm cân xe cho đoạn đường bộ cao tốc La Sơn - Hòa Liên và Hoà Liên - Tuý Loan.

Với quy mô đầu tư như trên, Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng chi phí xây dựng và thiết bị là 5.437 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2024 - 2025.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư Dự án từ nguồn ngân sách nhà nước, sơ bộ nhu cầu giải ngân vốn năm 2024 là 1.700 tỷ đồng, năm 2025 là 5.000 tỷ đồng, năm 2026 là 300 tỷ đồng.

Nguyễn Triệu

Theo Tài chính doanh nghiệp