Đề xuất mở rộng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Đây là ý kiến được nhiều đại biểu chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế - Tài chính 2023” với chủ đề: “Huy động các nguồn lực phát triển nhanh, bền vững Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” vừa diễn ra.

TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia đề xuất các phương án về phân lại, mở rộng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo hướng bổ sung thêm một số tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tiềm lực kinh tế mạnh. Vùng kinh tế cũng phải xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển vùng, thể chế hoá cơ chế liên kết vùng liên kết về quy hoạch, cơ sở hạ tầng, phát triển công-nông nghiệp-dịch vụ, nguồn nhân lực.

“Lưu ý đến việc phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, nông nghiệp sinh thái là động lực tăng trưởng. Đặc biệt, xây dựng, hoàn thiện cơ chế đặc thù, thí điểm hình thức thu hút đầu tư, kinh doanh mới, tiếp tục tạo cơ chế và môi trường hấp dẫn thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân, quốc tế. Đa dạng các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế vùng như ngân sách Nhà nước, tư nhân, quốc tế, ODA, vốn vay ưu đãi, quỹ đầu tư mạo hiểm, khởi nghiệp…”, TS. Cấn Văn Lực lưu ý.

TS. Nguyễn Thanh Nga, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính) cũng đưa ra gợi ý 2 nhóm giải pháp nhằm huy động nguồn lực cho phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm: huy động nguồn lực tài chính và phân bổ nguồn lực tài chính đểĐiều chỉnh quy hoạch TP. Bắc Giang: Giảm đất ở, tăng đất công viên.

Cụ thể, cần rà soát, nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về tài chính có tính đến yếu tố đặc thù của vùng, qua đó giải quyết những nút thắt, giúp huy động tối đa nguồn lực phục vụ cho phát triển.

Bên cạnh đó, phải hoàn thiện chính sách thu gắn với cấu lại thu ngân sách nhà nước  theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng tỷ trọng thu nội địa, khai thác tốt thu thuế từ tài nguyên đi cùng với công tác bảo vệ môi trường.

Cùng đó, khu vực này phải tiếp tục rà soát lại các ưu đãi về thuế, phí, tín dụng để khuyến khích đầu tư phát triển, đồng thời thu hút các dự án đầu tư ở các lĩnh vực là thế mạnh của vùng; đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách tạo nguồn thu để lại cho một số tỉnh, thành phố lớn, có vai trò làm đầu tàu kéo tăng trưởng kinh tế của cả nước. 

Nghiên cứu tỷ lệ điều tiết hợp lý cho ngân sách địa phương bảo đảm tương ứng với vai trò đóng góp của ngân sách từng tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với ngân sách trung ương, tạo động lực và nguồn lực cho các địa phương trong vùng tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Ngoài ra, Vùng kinh tế này cũng cần khai thác hiệu quả các nguồn lực, bao gồm: Nguồn Ngân sách nhà nước; nguồn từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài Ngân sách Nhà nước; nguồn từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công trình đô thị, nguồn vay từ nước ngoài, nguồn từ doanh nghiệp, dân cư và các tổ chức kinh tế - xã hội.

Quỳnh Chi

Theo VietnamFinance