Đèo Cả chào bán 82 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 25%

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Đèo Cả) sẽ chào bán 82.337.587 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 25%.

 

Công trình hầm đường bộ Đèo Cả.
Công trình hầm đường bộ Đèo Cả.

Phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Đèo Cả thông qua. Ngày 15/8/2023, HĐQT Đèo Cả ra nghị quyết thông qua phương án chi tiết. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS). Thời gian thực hiện phát hành thêm cổ phiếu sau khi công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Nếu đợt phát hành thành công giúp Đèo Cả thu về 823 tỷ đồng. Công ty sử dụng 142 tỷ đồng để góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án như 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả và 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Nguồn vốn 682 tỷ đồng còn lại được Đèo Cả bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của công ty. Cụ thể, 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; 332 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của công ty; 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như: thanh toán công nợ nhà thầu phụ, mua nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, tạm ứng nhà thầu/nhà cung cấp.

Đợt phát hành công giúp công ty tăng vốn điều lệ từ 3.294 tỷ đồng lên 4.117 tỷ đồng. Hiện nay, cổ đông lớn nhất là CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T (thành viên của CTCP Tập đoàn Đèo Cả) với tỷ lệ sở hữu 20,11%, tương đương 66.233.000 cổ phiếu.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Đèo Cả ghi nhận 1.152 tỷ đồng doanh thu thuần và 222 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 25,9% và 25,7% so cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty hoàn thành 46,5% kế hoạch doanh thu và 56,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/6/2023, công ty có 36.079 tỷ đồng tổng tài sản trên báo cáo tài chính hợp nhất, tăng 1,2% (+426 tỷ đồng) so với với đầu năm.

Tài sản dài hạn chiếm 96,7% cơ cấu tổng tài sản, đạt 34.874 tỷ đồng. Trong đó, tập trung phần lớn ở tài sản cố định hữu hình 28.413 tỷ đồng và chi phí trả trước dài hạn 5.577 tỷ đồng. Các tài sản cố định hữu hình có giá trị lớn như: cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có nguyên giá 10.393 tỷ đồng; hầm Đèo Cả 6.375 tỷ đồng; hầm Hải Vân 5.173 tỷ đồng; hầm Cổ Mã và đường dẫn 3.039 tỷ đồng; hầm Cù Mông 2.899 tỷ đồng; tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 đến Km106 + 500 1.807 tỷ đồng; hầm Phước Tượng và Phú Gia 1.370 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, Đèo Cả đang có 20.375 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính, trong đó chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với 18.351 tỷ đồng với tài sản bảo đảm là quyền thu phí dự án BOT.

Vay nợ lớn đang là gánh nặng tài chính của công ty khi phải chi trả 335 tỷ đồng lãi vay trong 6 tháng đầu năm nay, tương đương mỗi ngày Đèo Cả phải trả 1,849 tỷ đồng.

Cổ phiếu HHV của Đèo Cả hiện giao dịch ở mức giá 16.000 đồng/cổ phiếu, tăng 174% so với đáy 5.830 đồng vào 16/11/2022 nhưng vẫn còn giảm 37% so với đỉnh 25.400 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào 6/1/2022.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống