Doanh thu môi giới của chứng khoán VPS giảm 25% trong quý 3

Công ty CP Chứng khoán VPS vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022 với ghi nhận doanh thu hoạt động ở mức 2.316 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cầu doanh thu bao gồm: Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới giảm 25%, xuống gần 635 tỷ đồng; lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) gần 5.5 tỷ đồng (giảm 84%); lãi từ cho vay và phải thu gần 308 tỷ đồng (tăng 28%); doanh thu tư vấn giảm mạnh 97%, từ 222 tỷ đồng còn gần 7 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản thu nhập khác cao gấp 3.3 lần, đạt 166 tỷ đồng.

Tại mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 11% so với cùng kỳ, còn 1,180 tỷ đồng. Tương tự, lỗ từ FVTPL cũng giảm 11%, xuống còn 1,233 tỷ đồng. Cộng thêm chi phí tự doanh hơn 98 tỷ đồng (tăng 7%). Kết quả, VPS lỗ ròng hơn 151 tỷ đồng tự doanh.

Doanh thu môi giới của chứng khoán VPS giảm 25% trong quý 3 - Ảnh 1

Trong kỳ, chi phí hoạt động giảm 16% so với cùng kỳ, xuống mức 1,884 tỷ đồng. Chi phí tư vấn giảm mạnh 97%, còn 2 tỷ đồng. Tương tự, các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý cũng giảm lần lượt 45% và 13%.

Chi phí tài chính giảm mạnh còn 105.2 tỷ đồng là điểm sáng trong bức tranh hoạt động của VPS. Khấu trừ các chi phí, VPS báo lãi trước thuế quý 3 gần 330 tỷ đồng và sau thuế gần 264 tỷ đồng; lần lượt tăng 9% và 10% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VPS tăng 6% so với cùng kỳ lên gần 7,029 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó tăng 21%, lên gần 730 tỷ đồng.

Doanh thu môi giới của chứng khoán VPS giảm 25% trong quý 3 - Ảnh 2

Nguồn VPS

Năm 2022, chứng khoán VPS đặt mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1,200 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2021. Kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới thực hiện 76% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, UBCKNN đã ra quyết định về việc xử phạt đối với chứng khoán VPS khi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ (vay margin) vượt quá sức mua trên tài khoản của khách hàng tại một số thời điểm. Số tiền bị xử phạt là 125 triệu đồng.

Đáng chú ý, VPS còn bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt 60 triệu đồng vì bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cụ thể, công ty này đã bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán để ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho các khách hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên chứng khoán VPS bị xử phạt, trong năm 2021, Công ty cũng bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng cùng với lý do trên.

Trung Kiên

Theo Chất lượng và cuộc sống