Doanh thu từ mảng bất động sản giảm mạnh, CEO Group lỗ quý thứ 4 liên tiếp

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2021. Theo đó CEO ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 34 tỷ đồng trong quý III, đây đã là quý thua lỗ thứ 4 liên tiếp.

Doanh thu từ mảng bất động sản giảm mạnh, CEO Group lỗ quý thứ 4 liên tiếp - Ảnh 1

Theo Báo cáo tài chính của CEO Group, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 124 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Do giá vốn giảm nhẹ hơn khiến lãi gộp của CEO lao dốc 88%, xuống chỉ còn 13.6 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó chỉ đạt 11% (cùng kỳ ở mức 44%).

Ngoài ra doanh thu hoạt động tài chính của CEO giảm 43%, xuống còn 11 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 7%, lên hơn 33 tỷ đồng đến từ lãi tiền vay. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt đi lùi so cùng kỳ. Kết quả, CEO báo lỗ ròng hơn 34 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 16 tỷ đồng). Đáng chú ý, đây cũng là quý thua lỗ thứ 4 liên tiếp của đơn vị.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021 của CEO Group.  
Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021 của CEO Group.  

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, CEO ghi nhận doanh thu thuần giảm 40% so cùng kỳ, xuống còn 406 tỷ đồng và lỗ ròng gần 129 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm hơn 144 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 112 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/09/2021, tổng tài sản của CEO gần 7,012 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 21%, xuống còn 702 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 6%, lên hơn 702 tỷ đồng chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Xét về cơ cấu nợ, nợ phải trả tính đến cuối tháng 9 gần 3,783 tỷ đồng, giảm 5%. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 743 tỷ đồng (tăng 39%), nợ vay dài hạn gần 1,225 tỷ đồng (giảm 13%), người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 278 tỷ đồng (tăng 9%).

Năm 2021, CEO Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1,600 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2020 và lãi sau thuế đạt 80 tỷ đồng. Sau 9 tháng, CEO chỉ thực hiện được 25% chỉ tiêu doanh thu.

Bên cạnh đó công ty sẽ tập trung triển khai và kinh doanh các dự án trọng điểm gồm Sonasea Vân Đồn Harbor City (Quảng Ninh), CEOHomes Hana Garden (Hà Nội), River Silk City (Hà Nam), tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ cấu trúc lại các sản phẩm, ưu tiên tập trung phát triển bất động sản nhà ở, nghiên cứu phát triển và/hoặc M&A các dự án bất động sản tiềm năng.

An Nhiên

Theo Kinh doanh & Phát triển