Đồng Nai mới chỉ đấu giá được 1 trong 15 khu đất công theo kế hoạch 2022

UBND tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp với các sở, ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất công.

Đặt mục tiêu đấu giá 15 khu đất công trong năm 2022, Đồng Nai mới chỉ đấu giá được 1 khu đất (ảnh minh họa)
Đặt mục tiêu đấu giá 15 khu đất công trong năm 2022, Đồng Nai mới chỉ đấu giá được 1 khu đất (ảnh minh họa)

Theo kế hoạch được duyệt, năm 2022, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ đấu giá khoảng 15 khu đất có tổng diện tích gần 158ha.

Tuy nhiên, do vướng mắc về hồ sơ thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết, khó tìm được đơn vị tư vấn xác định giá đất nên đa số các khu đất không thể đưa ra đấu giá trong năm nay.

Qua rà soát, khả năng năm nay, Đồng Nai chỉ đấu giá được 1 khu đất công thuộc thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) có giá khởi điểm trên 30 tỷ đồng. Thời gian đấu giá là đầu tháng 12/2022 và đất được quy hoạch thương mại dịch vụ.

Bên cạnh đó, 14 khu đất khác sẽ chuyển sang đấu giá trong năm 2023.

Trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng số khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và các năm tiếp theo là 105 khu với tổng diện tích gần 782 ha.

Ước tính tổng giá trị khoảng hơn 12.901 tỷ đồng, tạm tính theo Bảng giá đất Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2024. Trong đó, có 40 khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng/khu trở lên và 65 khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng/khu.

Với những khu đất có giá trị lớn, tỉnh sẽ giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá, còn những khu đất diện tích nhỏ, giá trị dưới 20 tỷ đồng/khu sẽ giao về cho Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố tổ chức đấu giá.

Dự kiến, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá 42 khu đất tổng diện tích 746,53 ha; ước tính giá trị khoảng hơn 13.303 tỷ đồng.

Còn Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố tổ chức đấu giá 63 khu đất tổng diện tích 35,41 ha; ước tính giá trị gần 354 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2022, Đồng Nai dự tính sẽ đưa ra đấu giá khoảng 15 khu đất có diện tích gần 158ha, giá trị ước tính hơn 2.800 tỷ đồng.

Trần lê

Theo VietnamFinance