Đức Long Gia Lai: Quý I có lãi 7 tỷ, chấm dứt chuỗi 3 quý thua lỗ liên tiếp

Mặc dù lợi nhuận quý I/2023 khá khiêm tốn, chỉ 6,8 tỷ đồng, song đây đã là một điều tươi sáng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG), bởi trước đó, công ty này đã có 3 quý liên tiếp thua lỗ nặng nề.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của DLG, doanh thu thuần quý I/2023 đạt 222 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do sự sụt giảm của mảng kinh doanh linh kiện điện tử (giảm 57%, đạt 98 tỷ đồng). Đây cũng là quý có doanh thu thấp nhất trong 9 năm qua (tính từ quý II/2014).

Với doanh số thấp, lợi nhuận gộp quý I/2023 cũng giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 79 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong quý của DLG cũng không hiệu quả khi doanh thu đạt 51 tỷ đồng (tăng 12%) trong khi chi phí tới 81 tỷ đồng (giảm 4%).

Bởi vậy, dù tiết giảm được các loại chi phí (chi phí bán hàng giảm một nửa còn 1,1 tỷ đồng; chi phí quản lý 37 tỷ đồng, giảm 4%), song kết quý I/2023, lợi nhuận trước thuế của DLG giảm 31%, chỉ đạt 8,5 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 6,8 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, đây vẫn là quý “tươi sáng” của DLG vì đã chấm dứt chuỗi 3 quý lỗ liên tiếp trước đó (quý II/2022 lỗ 309 tỷ đồng, quý III/2022 lỗ 19 tỷ đồng, quý IV/2022 lỗ 504 tỷ đồng).

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của DLG đạt 5.595 tỷ đồng, giảm 17 tỷ đồng so với đầu năm. Chất lượng tài sản khá xấu khi các khoản phải thu chiếm 40% tổng tài sản, đạt 2.235 tỷ đồng, tăng 1,2%; trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 1.440 tỷ đồng, chiếm 26% tài sản. 

Nợ phải trả tại ngày kết quý I/2023 đạt 4.482 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng so với đầu năm. Điều đáng chú ý là hệ số thanh toán ngắn hạn của DLG rất thấp khi nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn (2.572 tỷ đồng/1.736 tỷ đồng), đây là dấu hiệu báo động.

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ vay chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 66%, đạt 2.971 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm nêu trên đạt 1.113 tỷ đồng, tăng thêm 4 tỷ đồng so với đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,02 lần, chỉ cải thiện chút đỉnh so với mức 4,06 hồi đầu năm; riêng nợ vay/vốn chủ sở hữu đã là 2,66 lần. Điều này cho thấy DLG đang sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, tiềm ẩn những rủi ro đáng ngại.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance