DXS: Quý IV lỗ 136 tỷ, nợ vay tăng gấp đôi, dòng tiền kinh doanh âm gần 2.400 tỷ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS) đã “đánh mất” quý cuối cùng của năm 2022 khi lỗ 136 tỷ đồng, khiến lợi nhuận cả năm giảm 39% so với năm trước.

DXS: Quý IV lỗ 136 tỷ, nợ vay tăng gấp đôi, dòng tiền kinh doanh âm gần 2.400 tỷ
DXS: Quý IV lỗ 136 tỷ, nợ vay tăng gấp đôi, dòng tiền kinh doanh âm gần 2.400 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, doanh thu thuần của DXS đạt 884 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn chỉ giảm 9%, lợi nhuận gộp giảm tới 50% so với cùng kỳ, đạt 360 tỷ đồng.

Trong quý, DXS có thêm 11 tỷ đồng doanh thu tài chính và 7 tỷ đồng lợi nhuận khác. Song, chừng đó vẫn là quá ít so với mức chi phí rất lớn của doanh nghiệp này: chi phí tài chính 55 tỷ đồng; chi phí bán hàng 243 tỷ đồng; chi phí quản lý 216 tỷ đồng.

Kết quả là DXS báo lỗ trước thuế 136 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 47 tỷ đồng. Đây là quý lỗ đậm nhất của công ty kể từ khi lên sàn.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của DXS đạt 4.096 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng dịch vụ bất động sản dù vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhưng đã giảm 21%, trong khi đó mảng bán căn hộ, nhà phố và đất nền lại tăng trưởng 13%.

Do lợi nhuận gộp giảm 12% (đạt 2.329 tỷ đồng), biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 56,8%, giảm đáng kể so với năm trước là 61,4%.

Đáng nói, hoạt động tài chính trong năm âm khi doanh thu chỉ 48 tỷ đồng, trong khi chi phí lên tới 141 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng cũng tăng rất mạnh (tăng 38%) đạt 955 tỷ đồng, còn chi phí quản lý lại giảm không đáng kể, neo ở mức 644 tỷ đồng.

Bởi vậy, kết năm 2022, DXS chỉ có lợi nhuận trước thuế 661 tỷ đồng, giảm 45% và lợi nhuận sau thuế 535 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước (riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 319 tỷ đồng).

Năm 2022, DXS đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ 1.250 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 48% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DXS đạt 16.512 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.  Trong đó, tiền gửi ngân hàng đạt 661 tỷ đồng, giảm 63%.

Các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng thêm 1% trong năm qua, đạt 10.666 tỷ đồng. Hàng tồn kho còn tăng mạnh hơn (gấp đôi) lên 4.164 tỷ đồng. Như vậy, các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt 14.830 tỷ đồng, chiếm tới 90% tổng tài sản.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 8.222 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Điểm sáng là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 396 tỷ đồng, tăng gấp đôi. Doanh thu chưa thực hiện đạt 165 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần. Ngoài ra, công ty còn có 483 tỷ đồng là tiền nhận đặt cọc của khách mua bất động sản.

Tuy nhiên, điểm xấu là nợ vay đã tăng gấp 2 lần, lên 2.317 tỷ đồng, tức tăng gần 1.200 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của DXS rất xấu, âm 2.378 tỷ đồng (năm trước âm 875 tỷ đồng), do tăng các khoản phải thu (1.183 tỷ đồng), tăng tồn kho (2.340 tỷ đồng), chi trả lãi vay (168 tỷ đồng)… Trong bối cảnh đó, công ty vẫn miệt mài chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, mua sắm tài sản, khiến dòng tiền đầu tư âm 255 tỷ đồng. Bởi vậy, hệ quả tất yếu là dòng tiền vay/trả đạt tới 3.615 tỷ đồng/2.097 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,6 lần và 2 lần.

Lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 1.139 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm giảm 69%, chỉ còn 492 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance