Dịch vụ Đất Xanh (DXS) thoái sạch vốn tại hai công ty con

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS) vừa thông qua phương án thoái vốn toàn bộ tại Công ty Cổ phần Bất động sản Plus và Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam bộ Invest.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, DXS chuyển nhượng toàn bộ 275.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Plus, tương ứng tỷ lệ sở hữu 55% và 378.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam bộ Invest, tỷ lệ 63%.

Đơn vị nhận chuyển nhượng là đối tác tiềm năng của công ty.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, DXS không còn sở hữu vốn góp tại 2 doanh nghiệp trên, đồng thời 2 doanh nghiệp trên cũng không còn là công ty con của DXS.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DXS đạt 2.159 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 6%, đạt 1.312 tỷ đồng. 

Sự gia tăng của các loại chi phí vẫn là điểm nổi bật của bức tranh kinh doanh 6 tháng với: chi phí tài chính 55 tỷ đồng, tăng 84%; chi phí bán hàng 447 tỷ đồng, tăng 41% và chi phí quản lý 294 tỷ đồng, tăng 21%.

Kết quả, DXS phải chịu lãi trước thuế giảm 34%, chỉ đạt 548 tỷ đồng.

Năm 2022, DXS đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành 25% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (299 tỷ đồng).

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của DXS đạt 17.066 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Được biết tại thời điểm cuối quý II/2022, DXS có tổng cộng 14 công ty con trực tiếp và 47 công ty con gián tiếp.

Duy Phan

Theo VietnamFinance