Eximbank triệu tập Đại hội cổ đông lần 2 vào 29/7/2021

Sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 hôm 27/4/2021 bất thành, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường và ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần thứ 2 vào sáng ngày 29/7/2021 tại Hà Nội.

Sau khi Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2021 hôm 27/4/2021 bất thành, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường và ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần thứ 2 vào sáng ngày 29/7/2021 tại Hà Nội.

Tại ĐHCĐ thường niên 2021 hôm 27/4/2021 chỉ có 54 cổ đông tham dự, đại diện cho 41.65% cổ phần tham dự với hơn 512 triệu cổ phần. Do vậy, Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Theo kế hoạch trong ĐHCĐ thường niên 2021 lần 1, Eximbank trình sửa đổi tỷ lệ số cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để có thể tiến hành ĐHCĐ giảm từ 65% xuống 50%.Trong đại hội lần đầu, chỉ có 92 cổ đông tham dự nhưng tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank lên đến 94,5%. Tuy nhiên, khi đến phần biểu quyết thông qua quy chế tiến hành họp thì lại chỉ có 44,92%, tương ứng 521 triệu cổ phiếu biểu quyết đồng ý, tức có tới 54,69% không đồng ý. Vì vậy, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố không thông qua quy chế, đại hội không thể tiến hành.

Nếu cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHCĐ lần thứ hai sẽ được tiến hành khi tỷ lệ giảm từ 51% xuống 33%.

Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông dự họp.

Đồng thời, HĐQT Eximbank cũng muốn điều chỉnh tỷ lệ tán thành để thông qua quyết định của ĐHCĐ từ 65% xuống 50%.

Sau ĐHCĐ thường niên 2021 lần 2, Eximbank sẽ tổ chức họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 30/7/2021 theo yêu cầu triệu tập của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021 vừa qua. Eximbank đã chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp bất thường vào ngày 14/5/2021.

Ngay trước thềm đại hội lần thứ nhất, Eximbank cho biết đã nhận được kiến nghị của các nhóm cổ đông về việc miễn nhiệm hàng loạt các thành viên HĐQT.

Cụ thể, ngày 19/4, HĐQT Eximbank nhận được văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của bà Kiều Vũ Thuỵ Uyên, đại diện theo uỷ quyền của nhóm cổ đông gồm CTCP Rồng Ngọc, CTCP Đầu tư và dịch vụ Helios, CTCP Thắng Phương, bà Thái Thị Mỹ Sang và bà Lưu Như Trân (chiếm 10,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank). Nhóm cổ đông này đề nghị miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) gồm ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng.

Trong cùng ngày, Hội đồng quản trị Eximbank tiếp tục nhận được văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Trần Công Cận, Lafelle Limited và Education Management Holdings Limited (sở hữu 11,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đề nghị miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI gồm ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai và bà Lương Thị Cẩm Tú.

Duy nhất, ông Nguyễn Quang Thông không có tên trong danh sách đề nghị miễn nhiệm của hai nhóm cổ đông trên.

Chỉ trước đó vài ngày, trong cùng một hôm, HĐQT Eximbank đã công bố hai Nghị quyết có nội dung trái ngược nhau xoay quanh việc bầu và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh. Vào ngày 6/4, Eximbank cho biết ông Yasuhiro Saitoh đã có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Ngày 13/4, căn cứ vào kết quả biểu quyết đa số tán thành của các thành viên, HĐQT ngân hàng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh (vào lúc 10h15).

Đồng thời, HĐQT cũng bầu ông Nguyễn Quang Thông tạm thời giữ chức danh này để chủ toạ các nội dung tiếp theo của cuộc họp HĐQT cho đến khi HĐQT bầu được chức danh Chủ tịch mới (vào lúc 10h45). Đáng chú ý, trong cùng ngày vào lúc 11h10, HĐQT cũng có thêm nghị quyết thông qua việc bầu ông Yasuhiro Saitoh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT căn cứ vào biểu quyết đa số tán thành của các thành viên HĐQT vào lúc 11h10. "Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành", Nghị quyết này nêu rõ. Văn bản được ký bởi ông Yasuhiro Saitoh với chức danh Chủ tịch HĐQT.

Ngày mai 27/4, ngân hàng này sẽ tổ chức phiên họp thường niên năm 2021. Trong tài liệu gửi đến cổ đông, năm 2021, Eximbank đặt mục tiêu 2.150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10%, dư nợ cấp tín dụng tăng 15% so với năm 2020 (Ngân hàng sẽ điều chỉnh trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước có thông báo mức tăng trưởng tín dụng khác trong năm 2021). Thu nhập từ lãi trên tổng tài sản có sinh lời dự kiến được cải thiện thêm 10-20 điểm cơ bản trong năm 2021. Thu nhập ngoài lãi (gồm thu nhập thuần từ dịch vụ, thu nhập thuần kinh doanh ngoại hối) đặt mục tiêu tăng 15% so với năm 2020.

Đồng thời, ngân hàng Eximbank cũng đã có kế hoạch tăng cường công tác xử lý nợ và trích thêm dự phòng để tất toán hết nợ VAMC ngay trong quý 1/2021. Tác động của những hành động quyết liệt này một mặt có thể làm cho kết quả kinh doanh của quý 1 không cao nhưng kỳ vọng, nhưng khi đã xử lý dứt điểm nợ VAMC thì gánh nặng dự phòng phải trích hàng năm trước đây sẽ không còn, và như thế mục tiêu 2.150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021 có thể đạt được. Trong các năm tiếp theo, lợi nhuận hứa hẹn tiếp tục cải thiện mạnh mẽ.

Minh Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam