Góc nhìn thực tiễn qua việc Hòa Phát (HPG) phải trả hơn 8 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày

(KDPT) - Tính đến cuối năm 2022, tổng nợ vay của Hòa Phát là 57.900 tỷ đồng. Theo đó, trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp của ông Trần Đình Long phải trả 8,4 tỷ đồng tiền lãi vay.

Nợ vay gần 58.000 tỷ đồng

Cụ thể, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 mới được công bố, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG), tại ngày 31/12/2022, doanh nghiệp có hơn 74.200 tỷ đồng nợ phải trả. Tổng giá trị nợ vay là 57.900 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 46.749 tỷ đồng, chiếm 81% tổng nợ vay và còn lại là hơn 11.151 tỷ đồng vay dài hạn.

Nợ vay của HPG tính đến cuối năm 2022.  
Nợ vay của HPG tính đến cuối năm 2022.  

Được biết, tài sản bảo đảm cho các khoản vay này bao gồm tiền gửi, hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, bất động sản đầu tư.

Cụ thể, Hòa Phát đang dùng 5,7 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng để làm tài sản đảm bảo tại các ngân hàng phục vụ việc sử dụng hạn mức tín dụng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với 7.935 tỉ đồng tiền gửi được dùng để thế chấp vào ngày 1/1/2022, đồng thời chỉ là một phần nhỏ trong tổng giá trị tiền gửi ngắn hạn 26.268 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2022.

Các khoản tiền gửi này có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng, hưởng lãi suất dao động từ 2,95% đến 11,6%/năm, cao hơn so với khoảng 2,3% - 7,8%/năm vào ngày đầu năm 2022.

Đồng thời, Hòa Phát cũng đang dùng số hàng tồn kho có giá trị ghi sổ 15.603 tỷ đồng tại ngày 31/12 để thế chấp tại các ngân hàng, giảm nhẹ so với con số 15.947 tỷ đồng vào ngày 1/1/2022.

Hé lộ chủ nợ lớn nhất của Hòa Phát

Như đã đề cập ở trên, tính đến cuối năm 2022 Hòa Phát đang vay ngắn hạn 46.749 tỷ đồng. Bao gồm các khoản vay ngắn hạn bằng VND và USD với giá trị ghi sổ tương ứng 19.282 tỷ đồng và 5.470 tỷ đồng được đảm bảo bằng các khoản tiền gửi, phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, xây dựng cơ bản dở dang, chi phí trả trước, quyền phải thu và một số cổ phiếu HPG thuộc sở hữu của một số thành viên Hội đồng quản trị Hòa Phát.

Đối với khoản vay bằng VND, mỗi năm HPG phải chịu lãi suất từ 3,47% đến 8,5%. cao hơn so với khoảng 2,4% - 6,5% so với thời điểm đầu năm 2022.

Về các khoản vay dài hạn, tính đến ngày 31/12/2022, Hòa Phát đang nợ 18.797 tỷ đồng, trong đó có 7.645 tỉ đồng đến hạn trong trong vòng 12 tháng. Số phải hoàn trả sau 12 tháng kể từ cuối năm 2022 là 11.152 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (VietinBank Hà Nội) đang là chủ nợ lớn nhất với giá trị cho vay dài hạn (bao gồm số phải hoàn trả trong vòng 12 tháng) là xấp xỉ 5.200 tỷ đồng. Đứng thứ hai là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công (Vietcombank Thành Công) với giá trị gần 5.165 tỷ đồng.

Vietinbank đang là chủ nợ lớn nhất của HPG.  
Vietinbank đang là chủ nợ lớn nhất của HPG.  

Đứng thứ ba và thứ tư lần lượt là Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam và Ngân hàng BNP Paribas với 3.483 tỷ đồng và 1.460 tỷ đồng.

Với các khoản vay dài hạn bằng VND như trên, doanh nghiệp của ông Trần Đình Long đang chịu lãi suất từ 2,6% đến 8,4% mỗi năm.

Đáng chú ý, trong năm vừa qua, Hòa Phát đã chi ra 3.061 tỷ đồng để trả lãi vay. Như vậy, trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này phải trả 8,4 tỷ đồng tiền lãi vay.

Trong năm 2022, Hòa Phát ghi nhận 142.771 tỷ đồng doanh thu và đạt lợi nhuận ròng 8.444 tỷ đồng, giảm lần lượt 5% và 76% so với năm 2021. Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết trong năm 2023, do giá nguyên nhiên liệu xu hướng tăng, giá bán tăng không tương xứng, chi phí tài chính lớn do dự báo lãi suất vẫn tiếp tục duy trì trạng thái cao. Theo đó, Hòa Phát dự kiến kế hoạch doanh thu đạt 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và giảm 5% so với thực hiện năm 2022.

An Nhiên

Theo Kinh doanh và Phát triển