Hà Nội: “không cho phép” nhà đầu tư vi phạm làm dự án nhà ở mới

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, Hà Nội kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư vi phạm nghiêm trọng hoặc đang vi phạm trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đề ra các nội dung tại Kế hoạch nhằm khắc phục, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từ khâu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.

Kế hoạch này nhấn mạnh, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét không giới thiệu địa điểm, không giải quyết đề xuất giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư các dự án khác trên địa bàn thành phố đối với các chủ đầu tư vi phạm trong đầu tư, không chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Ngoài ra, trong kế hoạch, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư cũng được xác định rõ. 

Cũng theo bản kế hoạch này, Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại, khắc phục tồn tại, hạn chế.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng báo cáo, xin ý kiến Bộ Xây dựng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. 

Công an thành phố được UBND TP Hà Nội giao điều tra, truy cứu trách nhiệm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, đặc biệt là hành vi chiếm dụng, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trái quy định của pháp luật.

Công an thành phố cũng được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi thẩm quyền.

Đặc biệt, Công an thành phố phải tổ chức rà soát hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy đối với các tòa nhà chung cư; xử lý nghiêm các trường hợp tự ý thay đổi thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo đúng quy định hoặc lập danh sách, yêu cầu xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy cụ thể trong thời gian chưa khắc phục được thiết kế tại các chung cư cao tầng. Đồng thời, xây dựng phương án chữa cháy đối với các tòa nhà không thể khắc phục do liên quan đến kiến trúc, kết cấu.

UBND TP Hà Nội giao các địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các nhà chung cư để xác định những vấn đề còn tồn tại liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Từ đó giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các tranh chấp, bất đồng hoặc có biện pháp xử lý phù hợp, không để trở thành các vụ việc khiếu kiện phức tạp, gây mất trật tự công cộng.

Các cơ quan liên quan phải tăng cường công tác kiểm tra và thanh tra của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý Nhà nước nói riêng và hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư nói chung, công tác phòng cháy, chữa cháy để kịp thời phát hiện, công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm. Kịp thời tham mưu, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các quy định của pháp luật về nhà ở.

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống