Hà Nội yêu cầu tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú

Hà Nội yêu cầu trong thời gian tới các sở, ngành kiểm tra, rà soát, yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thực hiện việc phá dỡ, thi công xây dựng, thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình 61 Trần Phú.

Ngày 6/4, Văn phòng UBND thành phố vừa có văn bản hỏa tốc số 1009/UBND-ĐT thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại văn bản số 354-CV/TU ngày 6/4/2022 về Dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú, quận Ba Đình.

Hà Nội yêu cầu tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú - Ảnh 1

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Căn cứ Quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2000 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013), UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án công trình đa chức năng POSTEF tại khu đất số 61 phố Trần Phú tại Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 (điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 4/5/2020).

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các sở, ngành thành phố có liên quan, UBND quận Ba Đình tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ, quy trình, thủ tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng POSTEF tại khu đất số 61 phố Trần Phú; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo, đề xuất và dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo Bí thư Thành ủy về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy trước ngày 8/4/2022.

Trong thời gian các sở, ngành thành phố kiểm tra, rà soát, yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện tạm dừng thực hiện việc phá dỡ, thi công xây dựng, thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú; bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực dự án. UBND quận Ba Đình thông báo cho chủ đầu tư biết, thực hiện; tổ chức theo dõi, giám sát việc chấp hành cho đến khi có chỉ đạo mới.   

PV

Theo Sở hữu trí tuệ