Hà Tĩnh: Sắp đấu giá 7 lô đất tại huyện Lộc Hà, giá khởi điểm 1,4 tỷ/lô

Mới đây, Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Lộc Hà. Theo đó, tài sản đấu giá là quyền sử dụng 7 lô đất thuộc tiểu khu DO-02, quy hoạch chi tiết xây dựng Hạ tầng đấu giá khu vực Trung tâm hành chính huyện Lộc Hà.

Cụ thể, 6 lô (lô số 22, 23, 24, 25, 26 và 27) mỗi lô có diện tích 225 m2 với mức giá khởi điểm 1,37 tỷ đồng/lô. Bước giá 65 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước 270 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Lô số 28 có diện tích 302,5 m2 với mức giá khởi điểm hơn 2,34 tỷ đồng. Bước giá 110 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước lô đất này là 450 triệu đồng. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ. Xem tài sản từ ngày 25/4 đến ngày 26/4 tại vị trí các lô đất.

Trước đó, tại thị xã Kỳ Anh cũng đã tiến hành đấu giá 10 thửa đất, khởi điểm hơn 1 tỷ đồng/thửa. Cụ thể, mỗi thửa đất có diện tích 200 m2 với mức giá khởi điểm là 1,05 tỷ đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm 10,5 tỷ đồng. Tiền đặt trước 200 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Danh sách 10 thửa đất được đấu giá tại xã Kỳ Anh trước đó.  
Danh sách 10 thửa đất được đấu giá tại xã Kỳ Anh trước đó.  

TH

Theo Kinh doanh & Phát triển