Hải Dương: Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi đất quốc phòng giao DN làm khu dân cư

Do dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu dân cư, dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang, Hải Dương) có nhiều bất cập, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại việc thu hồi đất quốc phòng của Lữ đoàn 513 và đất bến xe Ninh Giang và thực hiện các thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu dân cư, dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang, Hải Dương) được UBND tỉnh Hải Dương tổ chức đấu thầu lựa chọn Liên danh Xí nghiệp tư doanh vận tải Hồng Lạc và Công ty TNHH Hoàn Hảo làm chủ đầu tư.

Hải Dương: Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi đất quốc phòng giao DN làm khu dân cư - Ảnh 1

Quy mô dự án 27,8ha, tiến độ thực hiện dự án 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với phần diện tích được giao tại dự án (19,4 ha/27,8ha).

Tuy nhiên, qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều bất cập và thiếu sót liên quan đến dự án. Theo đó, UBND huyện Ninh Giang ban hành Quyết định 1875 ngày 23/9/2019 về việc thu hồi diện tích 1.381,6m2 đất quốc phòng của Lữ đoàn 513 để làm đường giao thông (Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã có văn bản 6600 ngày 23/3/2013 chấp thuận giao 1460m2 đất quốc phòng cho địa phương để triển khai dự án, tiếp nhận 2264,8m2 của địa phương để quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng) và thu hồi diện tích 3202m2 đất của Bến xe Ninh Giang (thuộc Sở GTVT) để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khi chưa thực hiện theo trình tự sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định tại điều 5 và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định 473 ngày 5/3/2012, trong đó yêu cầu nhà đầu tư được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm nộp toàn bộ tiền sử dụng đất theo kết quả trúng thầu với số tiền nhà đầu tư đề xuất hơn 37,5 tỷ đồng nhưng UBND tỉnh và các cơ quan chức năng không thực hiện thủ tục giao đất và bàn giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư là vi phạm. Đến ngày 25/1/2017, UBND tỉnh Hải Dương mới ban hành quyết định 457 về việc giao 194.043,7m2 đất đợt 1 cho chủ đầu tư. Đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hải Dương chưa ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất phải nộp, vi phạm quy định tại khoản 3, điều 108 Luật Đất đai 2013.

Dự án chậm tiến độ thực hiện so với tiến độ nêu tại Quyết định 577 ngày 5/2/2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh dự án đầu tư do vướng mắc về công tác bồi thường GPMB và điều chỉnh quy hoạch nhiều lần. Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa được UBND tỉnh giao tiến độ.

Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại việc thu hồi 1381,6m2 đất quốc phòng của Lữ đoàn 513 và 3202m2 đất bến xe Ninh Giang và thực hiện các thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án. UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Sở TNMT phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát và chịu trách nhiệm trong việc xác định tiền sử dụng đất tại dự án theo đúng quy định của pháp luật, trong đó loại bỏ khoản thuế giá trị gia tăng trong chi phí hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính đúng, tính đủ và đúng thời điểm văn bản có hiệu lực pháp luật, không để thất thoát tài sản nhà nước.

Quang Thân

Theo VietnamFinance