Hoá chất Đức Giang (DGC) 'cài số lùi' sau khi đạt đỉnh lợi nhuận vào năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2023 giảm hơn 50% so với mức thực hiện năm 2022.

DGC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.875 tỷ đồng trong năm 2023.
DGC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.875 tỷ đồng trong năm 2023.

DGC vừa công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2023 với kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu tài chính. Theo đó, năm 2023, DGC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.875 tỷ đồng, giảm 24,7% so với mức thực hiện năm 2022.

Trong đó, doanh thu từ photpho vàng (P4) dự kiến đạt 4.608 tỷ đồng, chiếm 42,4% tổng doanh thu. Doanh thu từ axit photphoric thực phẩm 85% dự kiến đạt 2.184 tỷ đồng, từ axit photphoric trích ly – WPA 50% dự kiến đạt 1.170 tỷ đồng, lần lượt chiếm 20,1% và 10,8% tổng doanh thu của DGC năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 kế hoạch đạt 3.000 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với mức thực hiện năm 2022.

Tương tự năm ngoái, DGC vẫn đặt mục tiêu chia cổ tức 30%, tưong đương số tiền dự chi là hơn 1.139 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư cơ bản, DGC dự kiến hoàn thành nhà máy NPK Đắk Nông (50 tỷ đồng) và khởi công tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn (500 tỷ đồng) trong năm 2023.

Sau khi đạt đỉnh lợi nhuận vào năm 2022, với mức lợi nhuận sau thuế đạt được là 6.036 tỷ đồng, gấp 2,4 lần mức thực hiện năm 2021, DGC đã "cài số lùi" lợi nhuận mục tiêu năm 2023 khi giảm còn một nửa. Tuy giảm tương đối mạnh, nhưng mục tiêu lợi nhuận sau thuế này vẫn cao hơn mức thực hiện của tất cả các năm về trước.

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) kỳ vọng việc Trung Quốc mở cửa kinh tế và đẩy mạnh sản xuất các thiết bị điện tử sẽ giúp nhu cầu tiêu thụ chất bán dẫn hồi phục, kéo theo sự hồi phục về sản lượng tiêu thụ P4 (photpho vàng).

Tuy vậy, dự báo về doanh thu và lợi nhuận DGC của MASVN vẫn thấp hơn so với kế hoạch mà DGC đặt ra. Cụ thể, năm 2023, MASVN đưa ra dự báo doanh thu của DGC trong kịch bản thận trọng ở mức 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 2.500 tỷ đồng. 

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng kết quả kinh doanh năm 2023 của DGC sẽ khó bức phá mạnh mẽ do mảng photpho vàng (đóng góp hơn 50% tổng doanh thu) có thể ghi nhận mức tăng trưởng âm do suy thoái kinh tế đang diễn ra, nhu cầu điện tử có thể sụt giảm mạnh trong năm 2023.

Theo BVSC, DGC dự kiến sẽ giảm giá bán, đồng thời giảm sản lượng xuất khẩu phốt pho vàng trong năm 2023. Giá bán dự kiến neo ở 4.500 – 6.000 USD/tấn, giảm 10-30% so với 2022.

Cùng với đó, BVSC cũng cho rằng giá phân bón khó tăng mạnh do tồn kho từ nửa đầu năm, nông dân lo ngại mở rộng diện tích canh tác khi chi phí trồng trọt tăng và giá nông sản có xu hướng quay đầu giảm trong bối cảnh lạm phát kéo dài và khủng hoảng năng lượng sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh năm 2023 của DGC.

Hải Đường

Theo VietnamFinance