Hóa chất Đức Giang sắp phát hành hơn 200 triệu cp để trả cổ tức

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) thông báo 06/06 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 03/06.

Năm nay, DGC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng, vượt lần lượt 26% và 39% so với kết quả năm ngoái.  
Năm nay, DGC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng, vượt lần lượt 26% và 39% so với kết quả năm ngoái.  

DGC hiện đang lưu hành hơn 171 triệu cổ phiếu. Công ty dự kiến phát hành thêm hơn 200 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 117%), nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 117 cp mới. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của DGC có thể nâng từ 1,7 ngàn tỷ đồng lên 3,7 ngàn tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022, DGC đạt 3.634 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp kỳ này là 1.706 tỷ đồng, gấp gần 4 lần mức lợi nhuận gộp cùng kỳ năm ngoái. Dẫn đến biên lợi nhuận gộp tăng từ 22% lên 47%

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.506 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với lợi nhuận quý 1 năm 2021. Lãi ròng đạt 1.335 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 7.340 đồng.

Năm nay, DGC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng, vượt lần lượt 26% và 39% so với kết quả năm ngoái.

Như vậy kết thúc quý 1, Hóa chất Đức Giang đã hoàn thành 30% kế hoạch doanh thu và 43% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022.

Bảo Phương

Theo Chất lượng và Cuộc sống