Hơn 100.000 doanh nghiệp thành lập mới sau 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm 2023, cả nước có 103.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 969.600 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 668.800 người.

Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 8, cả nước có hơn 14.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 135.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký 79.900 lao động. Bên cạnh đó là 6.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

(Ảnh minh họa)  
(Ảnh minh họa)  

Tính chung 8 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới là 103.658 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022 - gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (89.899 doanh nghiệp).

Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 969.618 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 1.666 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký là 61.373 tỷ đồng (quy đổi là 2,59 tỷ USD), tăng 66,1% về số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tăng 104,2% về số vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 là 2.243.226 tỷ đồng (giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 969.618 tỷ đồng (giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong chiều ngược lại, cả nước có 124.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường sau 8 tháng. Bình quân, mỗi tháng có 15.600 doanh nghiệp đóng cửa.

Trúc Thi

Theo Chất lượng và Cuộc sống