HPX bị đình chỉ giao dịch: Mất thanh khoản, liên tục bị bán giải chấp

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) và Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa thông qua kế hoạch bán giải chấp cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX).

Ngày 11/9, PSI đã thông qua việc bán giải chấp 1.300.093 cổ phiếu HPX của ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT HPX; đồng thời bán giải chấp 480.000 cổ phiếu HPX của ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc tại HPX.

Như vậy, ước tính, PSI sẽ bán giải chấp tổng cộng 1.780.093 cổ phiếu HPX của hai lãnh đạo cấp cao công ty.

TCBS sau đó cũng cho biết sẽ thực hiện bán giải chấp gần 2,7 triệu cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT HPX.

TCBS cho biết sẽ thực hiện giao dịch kể từ ngày 12/9/2023 đến khi đủ tỷ lệ ký quỹ theo quy định. Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của TCBS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Điểm đáng lưu ý, hoạt động bán giải chấp của các công ty chứng khoán đối với HPX diễn ra ngay sau khi cổ phiếu này nhận quyết định đình chỉ giao dịch. Cụ thể, ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã Quyết định chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch, thời gian đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9.

Nguyên nhân là do công ty chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Ngoài ra, sau khi đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HoSE nhắc nhở, HPX vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Lãnh đạo công ty cũng cho biết sau khi nhận quyết định đình chỉ cổ phiếu của HoSE, công ty đã phải chịu rất nhiều áp lực từ phía các cổ đông do cổ phiếu bị chất bán giá sàn liên tục, mất thanh khoản, áp lực từ các chủ nợ, khách hàng trái chủ, đối tác và đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tái cấu trúc hiện nay của công ty.

“Những hệ lụy từ sự kiện này đang tác động rất xấu đến hoạt động của công ty”, lãnh đạo HPX nhấn mạnh.

HPX cũng cho biết để khắc phụ tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch, công ty sẽ tiến hành gấp rút thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến vào ngày 21/10/2023. Theo kế hoạch, dự kiến trong chương tình họp ĐHCĐCĐ thường niên này, công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông phê chuẩn việc công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Vietnam thực hiện soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ đồng thời báo cáo các nội dung có liên quan để thông qua tại đại hội.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance