Hưởng lợi từ giá dầu, doanh nghiệp dầu khí lãi đậm trong quý 1

Trong quý 1/2022, giá xăng dầu trong nước tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp doanh thu và lợi nhuận của phần lớn các doanh nghiệp nhóm dầu khí đều đạt mức cao.

SSI cho rằng, chu kỳ tăng của giá dầu đã bắt đầu, mở ra triển vọng lạc quan hơn cho ngành dầu khí.  
SSI cho rằng, chu kỳ tăng của giá dầu đã bắt đầu, mở ra triển vọng lạc quan hơn cho ngành dầu khí.  

Theo Công ty CP Chứng khoán SSI, giá dầu bình quân năm 2022 dự báo ở mức 95 USD/thùng. Giá trung bình được tính từ giá giả định theo quý 1/2022 ở mức 100 USD/thùng; các quý tiếp theo lần lượt ở mức 100 USD, 95 USD và 85 USD/thùng. Báo cáo này cho rằng chu kỳ tăng của giá dầu đã bắt đầu, mở ra triển vọng lạc quan hơn cho ngành dầu khí.

Trong quý 1/2022, giá xăng dầu trong nước tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp doanh thu và lợi nhuận của phần lớn các doanh nghiệp nhóm dầu khí đạt mức cao.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022 với doanh thu đạt 197.120 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số nộp ngân sách nhà nước đạt gần 30 nghìn tỷ đồng, tăng 29%.

PVN cho biết, trong quý 1/2022, giá dầu tăng hỗ trợ thuận lợi cho hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực thăm dò, khai thác, tuy nhiên đây cũng là nguyên nhân tăng giá nguyên liệu đầu vào cho các đơn vị thuộc khâu trung và hạ nguồn.

Trong các đơn vị thuộc PVN, Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế vượt 2% so với kế hoạch năm, đạt 5.892 tỷ đồng, tăng trưởng 117% so với quý 1/2021.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ( PVS) công bố báo cáo tài chính quý 1/2022, ghi nhận mức doanh thu đạt 3.770 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 53% so với cùng kỳ 2021.

Trong năm 2022, PVS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 488 tỷ đồng, giảm lần lượt 30% và 28% so với thực hiện năm 2021, bất chấp tình trạng giá dầu tăng. Xét theo đó, quý 1 đã thực hiện được 37% mục tiêu doanh thu và 51% mục tiêu lợi nhuận.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS) là doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế cao nhất trong ngành với 3.495 tỷ đồng trong quý 1, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, PV GAS đặt kế hoạch doanh thu là 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7.039 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,2% và 20,5% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy kết thúc quý 1, công ty đã hoàn thành được 33,4% mục tiêu về doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận.

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVT) cũng ghi nhận quý 1 tăng trưởng tốt, trong đó, doanh thu mảng vận tải tăng 22,9% nhờ mảng LPG và hóa chất. 

Theo đó, trong quý 1/2022, PVT ghi nhận doanh thu đạt 2.021,67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 194,15 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,8% và 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 15% về còn 14,4%.

Trong năm 2022, PVTrans đặt kế hoạch doanh thu là 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 40% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 239 tỷ đồng, công ty hoàn thành 39,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hưởng lợi từ giá dầu thô và sản phẩm tăng cao, Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) ) đã vượt 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm khi mới kết thúc quý đầu năm.

Cụ thể, trong kỳ, công ty đạt doanh thu thuần 34.783 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.312 tỷ đồng, lần lượt tăng 65% và 25% so với cùng kỳ. Kết thúc quý 1, BSR đã hoàn thành 38% mục tiêu về doanh thu và vượt 79% mục tiêu lợi nhuận sau thuế của cả năm 2022.

Bảo Phương

Theo Chất lượng và Cuộc sống