[Infographic]Tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất có bị thu hồi ngay?

Sử dụng đất đúng mục đích là điều bắt buộc mà chủ sở hữu nên nghiêm chỉnh thực hiện và hiểu rõ về nghĩa vụ này. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trường hợp người dân vẫn còn vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi sử dụng đất không đúng mục đích. Liệu tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất có bị thu hồi ngay?

Tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất có bị thu hồi ngay?
Tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất có bị thu hồi ngay?

 

Kim Yến

Theo Chất lượng và Cuộc sống