Những chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 06/2022

Trong tháng 6/2022 sẽ có một số chính sách về bất động sản sẽ có hiệu lực thi hành.

UBND TP. Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực hiện đối với các dự án sử dụng đất nhận chuyển nhượng

Những chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 06/2022 - Ảnh 1

Từ ngày 04/06/2022, Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 25/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sẽ chính thức có hiệu lực.

Những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong quyết định 22/2022/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội bao gồm:

Bổ sung nội dung Điều 8a về một số nội dung thực hiện đối với dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Cụ thể, điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ của thửa đất để tách thành dự án độc lập phải đảm bảo:

Thứ nhất, Phải liền thửa, không bị chia cắt; có vị trí ít nhất 01 mặt tiếp giáp với tuyến đường hiện có, hoặc tuyến đường theo quy hoạch, có khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung khu vực. Có kích thước các cạnh của thửa đất từ 10m trở lên (đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác) hoặc 20m trở lên (đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp).

Thứ hai, Có diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ tối thiểu từ 200m2 trở lên (đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác) hoặc 400m2 trở lên (đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) và chiếm từ 10% trở lên so với diện tích khu đất thực hiện dự án.

Thứ ba, UBND cấp huyện quản lý, đề xuất phương án quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất theo quy định.

Trường hợp đất không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập theo Khoản 1 Điều này, thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ).

Hải Phòng quy định diện tích đất ở tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do sạt lở, sụt lún bất ngờ tại thành phố

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hải Phòng ban hành ngày 11/05/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2022.

Trong Điều 9 của quyết định này quy định về diện tích đất ở tái định cư giao cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất do sạt lở, sụt lún bất ngờ.

Cụ thể, các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất do sạt lở, sụt lún bất ngờ toàn bộ diện tích thửa đất hoặc một phần diện tích thửa đất mà phần còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được giao đất ở tái định cư với hạn mức như sau:

  • Đối với các quận: Diện tích tối thiểu là 40m2
  • Đối với các huyện: Diện tích tối thiểu là 60m2
  • Diện tích tối đa không vượt quá hạn mức giao đất ở mới tại địa phương

Hòa Bình quy định các trường hợp bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 01/06/2022, Quyết định 14/2022/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hoà Bình ban hành ngày 23/05/2022 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất sẽ chính thức có hiệu lực.

Trong đó, tại Điều 19 có quy định các trường hợp sẽ bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá bao gồm:

Thứ nhất, đến hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền theo thông báo của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc (các cơ quan chức năng tuyệt đối không tham mưu, cho phép gia hạn thời gian nộp tiền trúng đấu giá).

Thứ hai, chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan thuế thông báo về người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Thứ ba, chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Bến Tre sửa đổi quy định về hạn mức giao đất

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của tỉnh Bến Tre ban hành 11/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ban hành ngày 19/12/2014 quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở có hiệu lực ngày 01/06/2022.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 của quyết định số 34/2014/QĐ-UBND như sau:

Hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng trong trường hợp giao đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch và các trường hợp giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Đạt Trần

Theo Chất lượng và Cuộc sống