IPA: Dư nợ trái phiếu hơn 3.300 tỷ, hệ số thanh toán 0,42 lần

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A vừa phát hành thành công lô trái phiếu 735 tỷ đồng, đồng thời mua lại thành công lô trái phiếu 700 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty dùng hơn 2.676 tỷ đồng vốn ngắn hạn để đầu tư tài sản dài hạn, hệ số thanh toán nhanh chỉ 0.42 lần.

Ngày 27/6/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã CK: IPA) phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429002, khối lượng phát hành là 7.350 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành là 735 tỷ đồng, ngày đáo hạn 27/6/2029. Lãi suất lô trái phiếu được cố định ở mức 9,5%/năm.

Sau khi phát hành thành công, Công ty Đầu tư I.P.A có dư nợ trái phiếu là 3.352 tỷ đồng.

Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư I.P.A phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư I.P.A phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  

Cũng trong ngày 27/6, Công ty Đầu tư I.P.A đã thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn đối với 2 lô trái phiếu, trong đó, lô trái phiếu IPAH2124002 mua lại 300 tỷ đồng và lô trái phiếu IPAH2124003 mua lại 400 tỷ đồng. Được biết, 2 lô trái phiếu này được phát hành vào năm 2021, sẽ lần lượt đáo hạn vào sẽ đáo hạn lần lượt vào ngày 15/11/2024 và ngày 20/12/2024 tới đây, tổng giá trị cả 2 lô trái phiếu là 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 5/6, Công ty Đầu tư I.P.A cũng phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429001 với giá trị 317 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất lô trái phiếu cố định 9,5%/năm. Lô trái phiếu này cũng thuộc loại trái phiếu “ba không”.

Mục đích phát hành lô trái phiếu IPAH2429001 này là dùng 317 tỷ đồng để thanh toán khoản vay đã vay giữa Đầu tư I.P.A và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

Cùng với đó, một công ty con của Công ty Đầu tư I.P.A là Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Hà cũng vừa phát hành thành công lô trái phiếu BHBCH2429001 trong ngày 27/6, với giá trị theo mệnh giá phát hành 325 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, tức sẽ đáo hạn vào 27/6/2029, có lãi suất cố định 9,5%/năm.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024, Công ty Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu bán hàng hơn 85,6 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023, cùng với đó, lãi từ nhóm công ty liên doanh, liên kết là 131 tỷ đồng. Theo đó, Đầu tư I.P.A ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN gần 105 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nợ phải trả của Công ty Đầu tư I.P.A đạt 4.620 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2023. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 18% so với hồi đầu năm lên mức 3.929,2 tỷ đồng; nợ vay dài hạn giảm tới 95,1% xuống mức 52,2 tỷ đồng.

Thêm nữa, tổng tài sản tại 31/3/2024, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 6.958 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 6.958 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 3/2024, hệ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1, cụ thể chỉ đạt 0,42 lần.

Cùng với đó, tại 31/3/2024, tổng tài sản dài hạn lệch so với vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn hơn 2.676 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp đã dùng hơn 2.676 tỷ đồng vốn ngắn hạn để thực hiện đầu tư dài hạn,

Đáng chú ý, trong danh mục đầu tư tài chính dài hạn, Tập đoàn Đầu tư I.P.A dự phòng mất vốn tại Công ty Bất động sản Thế Kỷ 474 tỷ đồng, Công ty cổ phần Giáo dục Tuệ Đức Bách Khoa 3,6 tỷ đồng, Công ty cổ phần Stringee 3,6 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A được thành lập từ năm 2007, đến nay công ty có vốn điều lệ 2.138 tỷ đồng, có 505 người lao động, đại diện pháp luật là ông Vũ Hiền. Lĩnh vực kinh doanh chính là đầu tư tài chính, tư vấn tài chính, đầu tư thuỷ điện, bất động sản và cung cấp giải pháp doanh nghiệp. Đến nay, Tập đoàn đầu tư I.P.A có khoảng 16 công ty con.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/7/2024, IPA có gia đóng cửa là 13.800 đồng/CP, giảm 2,8% so với phiên giao dịch ngày 4/7/2024.

Tỷ số thanh toán hiện hành của doanh nghiệp cao hay thấp sẽ phản ánh việc doanh nghiệp có đủ khả năng chi trả nợ ngắn hạn hay không?

Nếu Tỷ số thanh toán hiện hành > 1: Tỷ lệ thanh toán hiện hành cao, có nghĩa là tài sản ngắn hạn mà công ty hiện có đủ để thanh toán hết khoản nợ ngắn hạn.

Nếu Tỷ số thanh toán hiện hành < 1: Ngược lại, tỷ lệ thanh toán hiện hành của doanh nghiệp thấp, điều đó nói lên rằng hiện tại, doanh nghiệp không có đủ khả năng để trả hết các khoản nợ đến hạn.

Tỷ số này càng gần sát về 0, cho thấy Doanh nghiệp đang cạn kiệt về tài chính trong ngắn hạn, không còn khả năng chi trả, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục của công ty. Tuy nhiên, việc không có khả năng thanh toán hết nợ ngắn hạn không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ phá sản. Bởi, các nhà quản trị có thể sử dụng một số biện pháp khác để khắc phục.

Nguyễn Kim

Theo VietnamFinance