KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn doanh nghiệp nào xả thải ra môi trường

Xả thải vượt thông số quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính gần 1,170 tỷ đồng đối với Chi nhánh Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigontel).

Ngày 31/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định số 501-QĐ-XPHC đối với công ty Saigontel có trụ sở tại KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn (huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn doanh nghiệp nào xả thải ra môi trường - Ảnh 1

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định xử phạt đối với Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn vi phạm về xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật

Vi phạm 1 được xác định của công ty Saigontel về thông số kỹ thuật vượt quy chuẩn kỹ thuât: Xả nước thải có chứa thông số tổng Nitơ vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 3 lần tại điểm xả nước thải. Hành vi này bị xử phạt số tiền 420 triệu đồng được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại điểm xả nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Hải Quân.

Vi phạm 2 được xác định của Công ty Saigontel này là sả nước thải có chứa thông số tổng Photpho vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ 3 đến dưới 5 lần tại điểm xả nước thải. Hành vi này bị xử phạt 750 triệu đồng, quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại điểm xả nước thải  của Nhà máy xử lý nước thải Kim Hà.

Tổng số tiền mà Chi nhánh Công ty Saigontel tại Bắc Ninh bị xử phạt 1,170 tỷ đồng cho 2 hành vi vi phạm.
Tổng số tiền mà Chi nhánh Công ty Saigontel tại Bắc Ninh bị xử phạt 1,170 tỷ đồng cho 2 hành vi vi phạm.

Như vậy, tổng số tiền mà Chi nhánh Công ty Saigontel tại Bắc Ninh bị xử phạt 1,170 tỷ đồng cho 2 hành vi vi phạm.

Trước đó, PV Chất lượng cuộc sống đã thông tin về chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Việc phát triển kinh tế kéo theo nhiều hệ lụy về vấn đề môi trường đã diễn ra nhiều năm nay tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng xả nước thải, rác thải rắn tại ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường quyết liệt. Đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm xả thải ra môi trường nếu xách định được lỗi vi phạm xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường sẽ kiên quyết xử lý.

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn doanh nghiệp nào xả thải ra môi trường - Ảnh 2

Một con kênh đen kịt bốc mùi trên địa bàn huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Điều đó được cụ thể bởi nhiều chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, chủ tịch UBND tỉnh, đã có nhiều tổ chức, cá nhân bị xử phạt với số tiền lớn do các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Trong đó, riêng tại hai cụm công nghiệp sản xuất giấy Phong Khê và Phú Lâm, tỉnh Bắc Ninh đã ra các quyết định xử phạt lên tới gần 20 tỷ đồng.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống