Khánh Hòa: Loạt dự án chậm tiến độ bị chấm dứt hoạt động

Tỉnh Khánh Hòa đã chấm dứt hoạt động 4 dự án và đang thực hiện thủ tục ngừng hoạt động đối với 3 dự án, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính là 37 dự án chậm tiến độ.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương đang tập trung rà soát các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, trong có các dự án bất động sản với mục tiêu làm rõ các tồn tại vướng mắc, nguyên nhân và các vấn đề liên quan.

Qua rà soát, các khó khăn, vướng mắc đối với quá trình triển khai thực hiện dự án chủ yếu liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; xác định lại tiền thuế đất; việc điều chỉnh đất ở không hình thành đơn vị sang; đất khác…

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của tổ công tác, hiện nay Sở đang xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đang rà soát thủ tục pháp lý đối với các dự án chậm tiến độ theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 256-TB/TU ngày 31/12/2021, trong đó có các dự án bất động sản đã được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư nhưng triển khai chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các dự án thực hiện chậm tiến độ và chấm dứt hoạt động các dự án không triển khai thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư nhằm tạo môi trường lành mạnh, cạnh tranh trong hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, địa phương đã chấm dứt hoạt động 4 dự án và đang thực hiện thủ tục ngừng hoạt động đối với 3 dự án, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong năm 2022 và 2023 là 37 dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa phân nhóm các dự án có khả năng tiếp tục triển khai, các dự án đủ điều kiện thu hồi, các dự án khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance