Khánh Hòa: Phát triển thêm KCN Dốc Đá Trắng 1.800 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh và xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án được triển khai tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh và xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 271 tỷ đồng.

Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ là nhà đầu tư dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 18/3/2024.

Dự án KCN Dốc Đá Trắng được triển khai tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh và xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa
Dự án KCN Dốc Đá Trắng được triển khai tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh và xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa cập nhật vị trí và quy mô diện tích của khu công nghiệp Dốc Đá Trắng vào kế hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa 5 năm 2021-2025 theo quy định của pháp luật về đất đai; tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch phân khu xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp phù hợp định hướng phát triển vùng và liên kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện dự án, tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác có liên quan; chỉ được thực hiện dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance