Khoản lãi ‘bé hạt tiêu’ của Hodeco

Quý I/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) đã lập kỷ lục về lợi nhuận, nhưng đó là kỷ lục lợi nhuận sau thuế thấp nhất lịch sử.

Theo báo cáo tài chính của Hodeco, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 85 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư suy giảm (chỉ đạt 35 tỷ đồng, giảm 72%).

Lợi nhuận gộp theo đó giảm 81%, đạt 15 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 17,2%.

Trong quý, doanh thu tài chính của Hodeco tăng 172 lần, đạt 12 tỷ đồng, do nhận cổ tức. Tuy nhiên, chừng đó cũng chỉ đủ để cân đối cho các loại chi phí (chi phí tài chính 9 tỷ đồng, giảm 58%; chi phí bán hàng 3,2 tỷ đồng, giảm 20%; chi phí quản lý 8,5 tỷ đồng, giảm 26%) và bù cho khoản lỗ trong công ty liên kết (lỗ 5 tỷ đồng).

Bởi vậy, kết quý I/2024, Hodeco chỉ có lãi thuần 455 triệu đồng. 

Đã thế, khoản lỗ khác trị giá 341 triệu đồng còn “bào” cho khoản lãi thuần mỏng dẹt này trở thành mỏng dính.

Kết quý, Hodeco báo lãi trước thuế 115 triệu đồng, giảm 99,7%; lãi sau thuế 1,1 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, HDC đặt mục tiêu doanh thu 1.657,6 tỷ đồng, tăng 146,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 424 tỷ đồng, tăng 222,4% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 15%. Như vậy, kết thúc quý I/2024, công ty đã hoàn thành 5% mục tiêu doanh thu và 0,2% mục tiêu lợi nhuận.

Khoản lãi ‘bé hạt tiêu’ của Hodeco - Ảnh 1

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Hodeco đạt 4.753 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản không có nhiều chuyển biến đáng chú ý với các khoản phải thu đạt 943 tỷ đồng, tăng 1,2%, chiếm 19,8% tài sản; hàng tồn kho đạt 1.282 tỷ đồng, tăng 13%, chiếm 26,9% tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: The Light City (880 tỷ đồng), khu nhà ở tại Bãi Dâu, phường 5, TP. Vũng Tàu (94 tỷ đồng), khu nhà ở phía Tây 3/2 (72 tỷ đồng), chung cư Thống Nhất tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (46 tỷ đồng), khu nhà ở phía đông đường 3/2 (35 tỷ đồng)…

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn trong quý I/2024 cũng chỉ giảm 8%, đạt 1.290 tỷ đồng, chiếm 27% tài sản, tập trung tại các dự án: cụm tiểu thủ công nghiệp và đô thị Phước Thắng (151 tỷ đồng), khu nhà ở tại huyện Long Điền (542 tỷ đồng), khu nhà ở 18,54ha tại phường 12, TP. Vũng Tàu (579 tỷ đồng)… 

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 2.844 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm. Trong đó, đáng kể là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 39%, đạt 238 tỷ đồng, còn nợ vay đạt 1.742 tỷ đồng, tăng 2%.

Vốn chủ sở hữu của Hodeco đạt 1.909 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1.48 lần.

 

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance