Khu kinh tế Dung Quất sẽ được quy hoạch như thế nào trên diện tích 45.332 ha đất?

Về định hướng phát triển, UBND tỉnh Quảng Ngãi, thông tin cơ cấu phân khu chức năng toàn khu kinh tế Dung Quất được chia làm 5 phân khu chức năng chính, gồm: Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Bắc Dung Quất; Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Châu Ổ - Bình Long; Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất; Phân khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất; Phân khu đô thị Lý Sơn.

Khu kinh tế Dung Quất có diện tích quy hoạch khoảng 45.332 ha đất.
Khu kinh tế Dung Quất có diện tích quy hoạch khoảng 45.332 ha đất.

Quy hoạch vùng đất rộng khoảng 45.332 ha

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 168/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045.

Theo quy hoạch điều chỉnh, ranh giới Khu kinh tế Dung Quất được giới hạn theo Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/1/2011, có phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp đường sắt Bắc Nam; phía Nam giáp thành phố Quảng Ngãi và phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, với quy mô diện tích khoảng 45.332 ha, trong đó phần diện tích đất liền khoảng 33.581 ha, đảo Lý Sơn 1.492 ha và diện tích mặt nước khoảng 10.711,15 ha.

Đây là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp. Trong đó, ngành nghề được trọng tâm là công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất và công nghiệp nặng với các ngành chủ đạo (luyện cán thép, đóng tàu biển và các ngành công nghiệp khác gắn với việc khai thác cảng nước sâu).

Bên cạnh đó, khu vực này là khu vực phát triển đô thị; trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cùng với đó, địa phương còn là một trong các đầu mối giao thông vận tải, trao đổi hàng hóa và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia.

Về quy mô dân số, đến năm 2030, Khu kinh tế Dung Quất khoảng 347.000 người, trong đó dân số đô thị là 295.000 người, nông thôn khoảng 52.000 người; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 85%. Tầm nhìn đến năm 2045, dân số khoảng 575.000 người, trong đó dân số đô thị là 546.000 người, nông thôn khoảng 29.000 người; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 95%.

5 phân khu chính

​​Về định hướng phát triển, UBND tỉnh Quảng Ngãi, thông tin cơ cấu phân khu chức năng toàn khu kinh tế được chia làm 5 phân khu chức năng chính, gồm: Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Bắc Dung Quất; Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Châu Ổ - Bình Long; Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất; Phân khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất; Phân khu đô thị Lý Sơn.

Các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất được điều chỉnh, sắp xếp lại như: Trung tâm điện lực Dung Quất bổ sung Trung tâm điện khí, diện tích khoảng 103 ha thuộc địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. 

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ có tổng diện tích khoảng 8.040 ha, với 7 khu vực phát triển công nghiệp tập trung, trong đó các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được điều chỉnh có tổng diện tích khoảng 4.215 ha (khu công nghiệp Tây Dung Quất, khoảng 355 ha; 

Khu công nghiệp Đông Dung Quất, khoảng 2.205 ha; Khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước I, khoảng 610 ha; Khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước II, khoảng 305 ha; Khu công nghiệp Tịnh Phong, khoảng 138 ha; Khu công nghiệp VSIP, khoảng 582 ha; 

Cụm công nghiệp Bình Nguyên, khoảng 20 ha; Quy hoạch bổ sung Cụm công nghiệp Tịnh Phong, khoảng 75 ha; Quy hoạch bổ sung các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khoảng 3.750 ha (Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Dung Quất I, khoảng 165 ha; Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Dung Quất II, khoảng 1.085 ha; Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Thanh, khoảng 2.500 ha).

Phước Nguyên

VietnamFinance