Kiểm tra lại thủ tục pháp lý 2 dự án của Công ty Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam là chủ đầu tư của dự án Khu du lịch sinh thái Phi Trường và Khu du lịch sinh thái Chu Lai Resort.

Quảng Nam sẽ kiểm tra lại hồ sơ, thủ tục pháp lý của 2 dự án của Công ty Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam.
Quảng Nam sẽ kiểm tra lại hồ sơ, thủ tục pháp lý của 2 dự án của Công ty Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam.

Trước đó vào ngày 29/8, tại dự án Khu du lịch sinh thái Phi TrườngKhu du lịch sinh thái Chu Lai Resort thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, ông Trần Văn Tân đã có buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Phi Trường và Khu du lịch sinh thái Chu Lai Resort của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam. 

Sau buổi làm việc, ông Trần Văn Tân giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Núi Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam kiểm tra lại toàn bộ các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của dự án để xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn phải phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam rà soát các hồ sơ, thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, hành lang bảo vệ bờ biển, bảo vệ nguồn nước của dự án; nghiên cứu kiến nghị về điều chỉnh tiến độ dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam để xem xét, tham mưu UBND tỉnh giải quyết đúng quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc Công ty sớm đưa diện tích khoảng 14 ha còn lại vào sử dụng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam rà soát lại các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp phép hoạt động của Bảo tàng, các nội dung liên quan khác để giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; tích cực hỗ trợ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam trong việc kết nối dự án với các chương trình, tour du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án đảm bảo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan xử lý các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án; có kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, sớm đưa diện tích khoảng 14 ha còn lại vào sử dụng.

Trường Tân

Theo VietnamFinance