Lâm Đồng: Chỉ đạo xử lý doanh nghiệp tự ý đào núi mở đường vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp này đã tự ý san gạt mặt bằng để mở đường vào khu vực dự án trái quy định, không phù hợp quy hoạch, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

 

Con đường doanh nghiệp tự mở vào hồ. Nguồn ảnh: Báo Lâm Đồng
Con đường doanh nghiệp tự mở vào hồ. Nguồn ảnh: Báo Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc mở đường vào dự án của Công ty TNHH Đất Việt Đà Lạt tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, UBND tỉnh đã thống nhất chưa đủ điều kiện xem xét cho mở đường vào dự án của Công ty TNHH Đất Việt Đà Lạt tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, hiện nay, chủ đầu tư đã tự ý san gạt mặt bằng để mở đường vào khu vực dự án trái quy định, không phù hợp quy hoạch, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND TP Đà Lạt chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, các ngành liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 16/9/2023.

Nguồn ảnh: Báo Lâm Đồng
Nguồn ảnh: Báo Lâm Đồng

Trước đó, vào tháng 7/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo rà soát phương án quy hoạch đường giao thông đấu nối dự án của Công ty TNHH Đất Việt Đà Lạt tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng về việc chưa đủ điều kiện xem xét việc mở đường giao thông vào dự án của Công ty TNHH Đất Việt Đà Lạt tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng, quá trình thực hiện của tất cả các dự án trong Khu du lịch để có hướng xử lý cho phù hợp với hiện trạng khu vực, đảm bảo tính đồng bộ và kết nối; đồng thời không làm ảnh hưởng đến phạm vi, ranh giới, công trình kiến trúc (nếu có) và hoạt động các dự án khác trong Khu du lịch.

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện mạng lưới hệ thống giao thông đấu nối đến các dự án đầu tư trong quá trình triển khai lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống