Lâm Đồng nói gì về năng lực tài chính của chủ đầu tư tổ hợp sân golf gần 2.600 tỷ đồng?

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến về dự án tổ hợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar của Công ty Cổ phần Golden City.

Lâm Đồng nói gì về năng lực tài chính chủ đầu tư tổ hợp sân golf nghỉ dưỡng gần 2.600 tỷ đồng?
Lâm Đồng nói gì về năng lực tài chính chủ đầu tư tổ hợp sân golf nghỉ dưỡng gần 2.600 tỷ đồng?

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nhận được Văn bản số 1869/KHĐT-THQH ngày 29/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ hợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar của Công ty Cổ phần Golden City. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở này đã có một số ý kiến.

Theo đó, dự án Tổ hợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar có diện tích 90,29 ha. Địa điểm thực hiện dự án thuộc một phần tiểu khu 145B 114A trên địa bàn thị trấn Lạc Dương và xã Đạ Sar huyện Lạc Dương.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 2.594,5 tỷ đồng. Về nguồn vốn đầu tư của dự án, vốn góp là 389,1 tỷ đồng; vốn huy động là 2.205,3 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ năm 2022-2028.

Về vốn chủ sở hữu, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư phải “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên".

Theo quy định nêu trên, Công ty Cổ phần Golden City phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 389,1 tỷ đồng (=2.594,5 tỷ đồng x 15%).

Tại Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021, nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2020 là 1.410,3 tỷ đồng và đến 31/12/2021 là 1.420,6 tỷ đồng.

Về khả năng huy động vốn, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho hay theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư ngày 08/8/2022, Công ty đề xuất nguồn vốn đầu tư từ vốn huy động là 2.205,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ nhận được không có tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn theo để xuất của công ty; do đó, Sở Tài chính không có cơ sở để tham gia ý kiến.

Cũng theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, trường hợp công ty cam kết sử dụng 389,1 tỷ đồng vốn chủ sở hữu tối thiểu để thực hiện dự án Tổ hợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng Đạ Sar (sau khi đã trừ các khoản tài chính đầu tư dài hạn, vốn chủ sở hữu đã giải ngân cho các dự án khác đang thực hiện và vốn chủ sở hữu giữ lại của nhà đầu tư) thì công ty đảm bảo về vốn chủ sở hữu. Nhà đầu tư cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan sử dụng hồ sơ, tài liệu về tính chính xác và pháp lý của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

Đối với khả năng huy động vốn, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu công ty cung cấp hồ sơ chứng minh gồm ít nhất một trong các tài liệu như: văn bản cam kết cho vay, cấp tín dụng, cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính, ngân hàng… với nội dung ghi rõ cam kết hoặc chấp thuận cấp tín dụng cho công ty để thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 8/3/2022, UBND huyện Lạc Dương đã có Báo cáo số 103/BC-UBND về việc Công ty Cổ phần Golden City đề nghị khảo sát để tìm kiếm địa điểm đăng ký đầu tư dự án du lịch và sân golf trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Về hiện trạng sử dụng đất, hiện nay vị trí này chủ yếu người dân đang sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà lồng, nhà kính và một phần đất trống.

Cũng theo UBND huyện Lạc Dương, tính chất và mục tiêu đề xuất để triển khai dự án xác định, đây là khu vực tổ chức không gian làng đô thị, bao gồm các khu chức năng ở mang tính chất xanh của đô thị, bảo tồn không gian kiến trúc bản địa.

Đồng thời kết hợp xây dựng một tổ hợp sân golf và khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng,... phù hợp với không gian quy hoạch đô thị và nông thôn với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, văn minh và hiện đại, môi trường sinh thái hoàn thiện.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance