Lộ diện nhóm công ty muốn làm tư vấn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột gần 22.000 tỷ

Loạt nhà thầu muốn tham gia các gói thầu tư vấn dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là: liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn và Công ty Cổ phần Tư vấn T27; Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó vào ngày 15/8, thông tin cho báo chí, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã quyết định về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban quản lý).

Ban quản lý sẽ tiếp nhận hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án và các tài liệu để nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các bước, thủ tục tiếp theo theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao cho Ban quản lý lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có), thí điểm, kiểm định chất lượng công trình (và các công việc tư vấn xây dựng khác), chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ tịch UBND tỉnh đối với nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng, sau khi có quyết định giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Ban quản lý đã gửi tờ trình đề xuất với UBND tỉnh Khánh Hòa về các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu tư vấn tại dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Cụ thể, các gói thầu tư vấn của dự án này bao gồm: tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu kỹ thuật.

Hiện, liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn và Công ty Cổ phần Tư vấn T27 đã gửi hồ sơ năng lực tham gia thầu gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu kỹ thuật.

Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường cũng đã gửi hồ sơ năng lực liên quan đến gói thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam đã gửi hồ sơ năng lực tham dự thầu gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu kỹ thuật.

Anh Huy

Theo VietnamFinance