MB trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% tăng vốn lên 61.643 tỷ đồng

MB sẽ phát hành 796 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15% để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của MB tăng lên 61.643 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động năm 2023 hợp nhất của MB (đvt: tỷ đồng).  
Kết quả hoạt động năm 2023 hợp nhất của MB (đvt: tỷ đồng).  

Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%

MB vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) 2024 tổ chức vào 19/4 tại Hà Nội. Một trong những tờ trình quan trọng của ngân hàng là phương án tăng vốn điều lệ lên 61.643 tỷ đồng.

Ngân hàng cho rằng việc tiếp tục tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MB.

Vào thời điểm 31/12/2023, MB có vốn điều lệ 52.141 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/3/2024, ngân hàng đã thực hiện 2 phương án tăng vốn điều lệ trên cơ sở đã được AGM 2023 thông qua.

Đó là phát hành riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu với giá 15.959 đồng/cổ phiếu cho hai cổ đông lớn của ngân hàng là: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - TNHH (SCIC) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), được phân bổ lần lượt 30 triệu cổ phiếu và 43 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, MB đã chào bán 19,24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng vốn điều lệ sau khi hoàn tất 2 phương án trên của MB là 53.063 tỷ đồng (tính đến thời điểm 31/3/2024).

MB sẽ trình AGM 2024 kế hoạch tăng vốn điều lệ 2024 dự kiến tăng thêm 8.579 tỷ đồng, gồm trả cổ tức năm 2023 là 795.948.607 cổ phiếu  (7.959 tỷ đồng) cho cổ đông theo tỷ lệ 15% và chào bán riêng lẻ 62 triệu cổ phiếu (620 tỷ đồng).

Việc chào bán 135 cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ theo giá trị tối thiểu bằng giá trị sổ sách thực hiện theo AGM 2023. Ngân hàng đã thực hiện chào bán 73 triệu cổ phiếu cho SCIC và Viettel, còn lại 62 triệu cổ phiếu sẽ tiếp tục trình AGM 2024.

Năm 2023, lợi nhuận cán mốc tỷ đô

Năm 2023, MB đã tận dụng tối đa room tín dụng Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Dư nợ cho nhóm ngành ưu tiên theo định hướng của Chính phủ chiếm 65%.

Năm 2023, MB đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất 7 lần với mức giảm 2-4 điểm phần trăm để hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn vay, đồng hành tháo gỡ khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của MB đạt 944.954 tỷ đồng, tăng 29,71% so với đầu năm.

Huy động vốn đạt 671.154 tỷ đồng, thuộc nhóm ngân hàng có tăng trưởng tốt với mức tăng 30,5%, thị phần huy động vốn thuộc top 1 nhóm ngân hàng cổ phần và top 5 toàn hệ thống.

Tín dụng đạt 651.346 tỷ đồng, tăng 28,1%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,54%.

Năm 2023 là năm thành công của MB với lợi nhuận trước thuế lọt vào top 3 các ngân hàng, đạt 26.306 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2022. Duy trì top đầu các chỉ tiêu về hiệu quả như ROE đạt 23,9%; ROA đạt 2,5%.

Với chính sách thu hút khách hàng linh hoạt và tích cực chuyển đổi số, năm 2023, MB thu hút 6,3 triệu khách hàng mới, lũy kế đạt trên 26 triệu khách hàng. Số lượt tải ứng dụng App MB tăng 6,3 triệu lượt, riêng ứng dụng ngân hàng cho doanh nghiệp Biz MB cũng tăng 78,2 ngàn lượt.

Các chỉ tiêu về kế hoạch chủ yếu năm 2024 hợp nhất (đvt: tỷ đồng).  
Các chỉ tiêu về kế hoạch chủ yếu năm 2024 hợp nhất (đvt: tỷ đồng).  

Lợi nhuận năm 2024 tăng trưởng 6-8%

MB bám sát phương châm “Tăng trưởng an toàn, bền vững” củng cố chất lượng các mặt hoạt động, nguồn lực nền tảng cho dài hạn. MB đặt mục tiêu top 3 về hiệu quả.

Theo đó, MB lên kế hoạch tổng tài sản tăng 13%, huy động vốn tăng trưởng phù hợp nhu cầu sử dụng vốn, tín dụng tăng trưởng 15-16%, tỷ lệ nợ xấu tối đa 2%.

Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 6-8%. Tỷ lệ trả cổ tức ở mức 10-20%.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu 9%. Các chỉ tiêu hiệu quả (ROE, ROA, CIR) ở top đầu ngành ngân hàng.

MB đưa nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là triển khai sáng kiến chiến lược 2022-2026, thu hút 4 triệu khách hàng mới với mục tiêu chinh phục 30 triệu khách hàng, nâng cao chất lượng và khai thác sâu khách hàng, tăng số lượng sản phẩm bình quân/khách hàng.

Ngân hàng tăng tốc, bứt phá về số hóa, phấn đấu đạt tối thiểu 30% doanh thu từ kênh số, hướng đến 50% doanh thu kênh số vào năm 2026.

Phát triển hệ thống mạng lưới đảm bảo chất lượng, tiếp tục quy hoạch và mở mới 32 smarbank với mục tiêu 100 smarbank đến cuối năm 2024.

Đóng cửa ngày 1/4/2024, cổ phiếu MBB của MB đạt 24.900 đồng/cổ phiếu, tăng 33,5% so với đầu năm giúp vốn hóa 131.648 tỷ đồng.

Hiện nay, cổ phiếu MBB đang ở vùng đỉnh cao nhất lịch sử. Nếu tính từ khi tạo đáy 11.200 đồng/cổ phiếu của năm 2021, MBB đã tăng 122%. Nếu tính từ khi lên sàn vào năm 2011, cổ phiếu MBB tăng 9,5 lần trong 13 năm, tương đương mức tăng trưởng kép hàng năm 18,9%.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống