Miễn giảm hơn 25 nghìn tỷ đồng tiền thuế, thuê đất 4 tháng đầu năm

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính vừa cho biết, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 4 tháng đầu năm khoảng 25.508 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 4 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 150.100 tỷ đồng, đạt 10,1% so với dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán; thu nội địa ước đạt 144.600 tỷ đồng, bằng 10% so với dự toán.

Tổng thu NSNN lũy kế 4 tháng năm do cơ quan thuế quản lý ước đạt 640.298 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 40%), 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Về tổng thể, có 25/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 40%); 26/63 địa phương đạt từ 30% - 40%. Còn lại 12/63 địa phương đạt thấp (dưới 30% dự toán).

Có 54/63 địa phương có tăng trưởng thu. Còn 9/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn khoảng 25.508 tỷ đồng. Trong đó, giảm Thuế Giá trị gia tăng (VAT) ước khoảng 10.900 tỷ đồng; giảm mức thuế bảo vệ môi trường khoảng 13.164 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất khoảng 1.444 tỷ đồng.

Miễn giảm hơn 25 nghìn tỷ đồng tiền thuế, thuê đất 4 tháng đầu năm - Ảnh 1Ngành thuế tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp.

Tính đến cuối tháng 4, cơ quan thuế đã ban hành 5.580 quyết định hoàn Thuế VAT với tổng số tiền thuế hoàn là 39.440 tỷ đồng; bằng 23,1% so với dự toán hoàn Thuế VAT năm 2024; bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Thời gian tới, ngành thuế tiếp tục theo dõi sát sao và đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2024. Phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện liên quan đến "sức khoẻ" doanh nghiệp.

Từ đó, nhận diện sớm những rủi ro. Kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính, có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN năm 2024.

Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế. Thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Ngân Hà

Theo Doanh nghiệp Việt Nam