“Mở bát” DN chứng khoán: MBS báo lãi quý II/2024 cao kỷ lục

MBS - công ty chứng khoán đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý II/2024 mang đến gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh doanh của ngành với sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận.

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2024, trở thành công ty chứng khoán đầu tiên hé lộ bức tranh kinh doanh nửa đầu năm 2024. Trong quý II, MBS mang về 883 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận quý II/2024 của MBS  
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận quý II/2024 của MBS  

Báo cáo tài chính của MBS cho thấy, hầu hết các mảng nghiệp vụ chính của công ty chứng khoán này đều có tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu mảng môi giới đạt hơn 179 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của MBS, kết quả này có được là nhờ giá trị và khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, dư nợ hoạt động ký quỹ và ứng trước tại quý II/2024 tăng trưởng đã đẩy lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 88% so với cùng kỳ, đạt xấp xỉ 262 tỷ đồng.

Về mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 341 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ. Tín hiệu tích cực cũng được ghi nhận tại phần lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Quý II/2024, khoản mục này đã chuyển dương, đạt 33 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm hơn 4 tỷ).

Điểm kém sáng duy nhất trong kết quả doanh thu quý II/2024 của MBS là lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Trong kỳ kinh doanh vừa qua, khoản mục này suy giảm 22%, chỉ còn 36 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động của MBS tăng 3,7 lần, lên xấp xỉ 439 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ bán các tài sản FVTPL tăng tới 60 lần so với cùng kỳ, lên tới 289 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính cũng tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ, ghi nhận ở mức 4,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng là một khoản tăng mạnh, ở mức 37%, lên 136 tỷ đồng.

Kết quả, MBS báo lãi sau thuế 217 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) tương ứng đạt hơn 4,1%, cải thiện nhiều so với các quý liền trước.

Dù vậy, sự cải thiện này vẫn chưa thể đưa MBS trở lại thời hoàng kim. Cần biết, trong giai đoạn 2018-2019, ROEA của công ty chứng khoán này thường xuyên được duy trì ở mức hai con số.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 500 tỷ đồng và 399 tỷ đồng, cùng tăng 63% so với nửa đầu năm 2023.

Được biết, năm 2024, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty chứng khoán này thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 54% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2024, bám sát kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của MBS đạt xấp xỉ 17.594 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm cuối năm 2023. Trong đó, 57% tài sản nằm tại các khoản cho vay khách hàng thông qua hình thức cung cấp margin với dư nợ ký quỹ đến cuối quý gần 9.979 tỷ đồng.

Hà Lê

Theo VietnamFinance