Một công ty kiểm toán bị đình chỉ hoạt động do liên quan kiểm toán một công ty thành viên của Tân Hoàng Minh

Mới đây, CPA Hà Nội vừa bị đình chỉ hoạt động từ ngày 19/5-31/12/2022 do thực hiện kiểm toán không đạt chất lượng theo yêu cầu cho một công ty thành viên của Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, tại bản báo cáo hợp nhất tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa đã có những điểm bất thường trong hoạt động kinh doanh tài chính. UBCKNN đã có văn bản gửi đến doanh nghiệp này yêu cầu thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021.

Văn bản này đã chỉ rõ, báo cáo kiểm toán về BCTC năm 2021 của TBH có chất lượng không đạt yêu cầu do công ty kiểm toán thực hiện chưa đầy đủ thủ tục và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2021 theo quy định về kế toán, kiểm toán và công bố thông tin.

Đình chỉ tư cách kiểm toán tại CPA Hà Nội
Đình chỉ tư cách kiểm toán tại CPA Hà Nội

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Kiểm toán viên Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu và Kiểm toán viên Nguyễn Trần Hằng Phương của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội). Theo đó, CPA Hà Nội cũng bị đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Thời gian đình chỉ của 2 quyết định trên từ ngày 19/5 đến hết ngày 31/12.

Được biết, CPA Hà Nội chính là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa (mã chứng khoán: TBH), một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu và Nguyễn Trần Hằng Phương cũng là những cá nhân đã ký báo cáo kiểm toán của Tổng Bách Hóa.

Phía UBCKNN cho biết, sau khi làm việc với Công ty CPA Hà Nội, UBCKNN nhận thấy báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Bách Hóa không đạt yêu cầu về chất lượng kiểm toán. Nguyên nhân là phía kiểm toán chưa thực hiện đầy đủ thủ tục, chưa thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2021 của công ty.

Điểm bất thường trong báo cáo nằm ở chỗ tại bản thuyết minh, doanh thu tài chính đột biến đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông; thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Ngọc Viễn Đông và Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông. Cả 2 công ty này đều là thành viên của Tân Hoàng Minh.

Kết quả kinh doanh của Công ty Tổng Bách Hóa (Nguồn:vietstock)
Kết quả kinh doanh của Công ty Tổng Bách Hóa (Nguồn:vietstock)

Năm 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tổng Bách Hóa giảm 5 lần còn 4,5 tỷ đồng, dẫn đến lỗ gộp 2,3 tỷ đồng trong khi năm 2020 có lãi 12,4 tỷ đồng. Nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên 791 tỷ đồng, Tổng Bách Hóa đã có lãi 709 tỷ đồng, xóa hết khoản lỗ lũy kế 452 tỷ đồng đến cuối năm 2020.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống