MSB chia cổ tức 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30%

MSB sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% để tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng.

 

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (AGM) vào ngày 23/4 tại Hội sở Hà Nội.
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (AGM) vào ngày 23/4 tại Hội sở Hà Nội.

Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, MSB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023.

Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 178.900 tỷ đồng, tăng 27%. Nợ xấu hợp nhất (nhóm 3-5) duy trì dưới 3% theo quy định.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp theo chính sách điều hành từng thời kỳ, dự kiến năm 2024 có thể đạt khoảng 178.200 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng tăng 17% so với năm 2023, đạt 6.800 tỷ đồng.

Chia sẻ về kế hoạch này, đại diện MSB cho biết: “HĐQT đề xuất chỉ tiêu kinh doanh dựa trên nghiên cứu và đánh giá về bối cảnh kinh tế diễn biến khó đoán hiện nay. Khi thị trường còn tiềm ẩn nhiều biến động và rủi ro, chúng tôi ưu tiên nâng cao sức mạnh nội tại, tăng trưởng bền vững song hành cùng việc thúc đẩy các yếu tố tài chính trọng yếu, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông, khách hàng và đối tác”.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, MSB xin ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng theo hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 sau khi trích các quỹ theo luật định. Việc chia cổ tức này sẽ được thực hiện trong năm 2024. Kế hoạch tăng vốn phù hợp với sự mở rộng quy mô của ngân hàng, gia tăng vị thế cạnh tranh, đồng thời nâng cao năng lực tài chính để mở rộng triển khai những mục tiêu chiến lược.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, MSB dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ tối đa 15% bằng tiền hoặc/và bằng cổ phiếu.

Từ định hướng năm 2024 là kết hợp chặt chẽ yếu tố tăng trưởng kinh doanh với quản trị rủi ro, MSB thực hiện đa dạng hóa doanh thu, tăng cường giải pháp bán chéo, đưa thu nhập ngoài lãi trở thành một trong những trụ cột nhằm giảm áp lực lên mảng hoạt động lõi.

Tiêu biểu, kết thúc quý 1/2024, MSB ghi nhận kết quả nổi bật về giao dịch ngoại hối với tổng khối lượng giao dịch dự kiến là 51 tỷ USD, lãi từ mảng hoạt động này ước tính đạt hơn 550 tỷ đồng, bằng 54% lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của cả năm 2023.

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chung của ngành ngân hàng đang chững lại, tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 của MSB ước đạt trên 5%. MSB cũng đưa ra thị trường gói tín dụng xanh 3.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực như năng lượng, tài nguyên nước, chất thải, xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo, chuyển đổi xanh...

Bên cạnh đó, bắt nhịp đà phục hồi của CASA toàn hệ thống, ngân hàng ước tính chỉ số tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi cuối quý 1/2024 có thể vượt mốc 29%.

Về quản trị rủi ro, để bắt nhịp mức độ gia tăng tính năng số hóa trong sản phẩm dịch vụ, MSB sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh mô hình trong việc ra quyết định kinh doanh, củng cố hệ thống quản trị rủi ro số, nâng cao chức năng của hàng rào phòng thủ.

Song song, ngân hàng quản trị rủi ro trên đa dạng kịch bản, đánh giá khả năng thanh khoản qua các bài kiểm tra sức chịu đựng (stress test) nhằm thích ứng linh hoạt với biến động thị trường.

Về mảng số hóa, theo đại diện MSB, kênh số sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính cho giai đoạn 2024 - 2027 của ngân hàng với chuỗi mục tiêu chiến lược như tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 25%, tỷ lệ thu nhập từ phí (NFI) đạt 30%, doanh thu từ kênh số của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp chiếm 70% tổng doanh thu.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống