MWG: Bách Hóa xanh đóng cửa hàng trăm cửa hàng, doanh thu tháng 8 sụt giảm

Thế Giới Di Động vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm với doanh thu 92.283 tỷ và lợi nhuận sau thuế 3.176 tỷ đồng. Bách Hóa Xanh đóng góp 17.600 tỷ đồng, riêng doanh thu tháng 8 giảm 20% so với mức cao điểm cùng kỳ.

Thế Giới Di Động (Mã chứng khoán MWG: HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm với doanh thu 92.283 tỷ và lợi nhuận sau thuế 3.176 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 6% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra cả năm, doanh nghiệp đã thực hiện 66% về doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong giai đoạn 8 tháng đầu năm, chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đóng góp lần lượt 24.500 tỷ và 48.800 tỷ đồng, chiếm tổng cộng 79,5% doanh thu toàn tập đoàn và tăng 27% so với cùng kỳ.

MWG: Bách Hóa xanh đóng cửa hàng trăm cửa hàng, doanh thu tháng 8 sụt giảm - Ảnh 1

Bách Hóa Xanh đóng góp 17.600 tỷ đồng, tương đương 19% tổng doanh thu và giảm 15% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu tháng 8 giảm 20% so với mức cao điểm cùng kỳ.

Bách hóa Xanh đã kết thúc quá trình thay đổi layout mới và đóng những cửa hàng hoạt động không hiệu quả. Nhờ đó, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng Bách hóa Xanh đã tăng lên 1,36 tỷ đồng trong tháng 8 (chỉ tính các cửa hàng còn tiếp tục hoạt động sau đợt tái cơ cấu), tăng 5% so với tháng 7.

MWG: Bách Hóa xanh đóng cửa hàng trăm cửa hàng, doanh thu tháng 8 sụt giảm - Ảnh 2

Hướng tới mục tiêu hòa vốn vào cuối năm, Bách Hóa Xanh có kế hoạch tập trung tăng doanh thu trên mỗi cửa hàng 3-5%/tháng; chuẩn hóa và tinh gọn vận hành, triển khai các giải pháp để giảm hao hụt, tối ưu về chi phí, nâng năng suất… Chuỗi kinh doanh này kỳ vọng sẽ đạt doanh thu bình quân 1,5-1,6 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm.

Doanh thu online 8 tháng đầu năm cũng tăng trưởng 71% so với cùng kỳ và chiếm 14% tổng doanh thu của MWG. Trong đó, tỷ trọng đóng góp doanh thu của kênh online đối với Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh là 17% và Bách Hóa Xanh là 3%.

Hiện tại, MWG đang vận hành 1.086 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.222 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.726 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 509 nhà thuốc An Khang và 80 cửa hàng AVAKids và 12 cửa hàng AVASport.

Lam Phương

Theo Sở hữu trí tuệ