Nam A Bank nộp hồ sơ niêm yết 846 triệu cổ phiếu lên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo vừa nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) với số lượng 846.434.661 cổ phiếu.

 

Nam A Bank nộp hồ sơ niêm yết 846 triệu cổ phiếu lên HOSE - Ảnh 1

Nam A Bank sẽ đưa 846.434.661 cổ phiếu từ sàn UPCoM niêm yết tại HOSE.

HOSE cho biết, tổ chức phát hành nộp hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ hồ sơ niêm yết. Tổ chức tư vấn niêm yết, tổ chức kiểm toán, người ký báo cáo kiểm toán và bất kỳ tổ chức, cá nhân nào xác nhận hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ niêm yết theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Chứng khoán 2019.

Được biết, CTCP Chứng khoán SBS là tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết cho Nam A Bank; báo cáo tài chính 2022 của ngân hàng này được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Hiện nay, Nam A Bank có vốn điều lệ 8.464 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/3//2023, ngân hàng này có một văn phòng đại diện, một trung tâm kinh doanh và 124 chi nhánh, phòng giao dịch tại 31 tỉnh, thành với 4.889 cán bộ nhân viên đang làm việc. Ngân hàng đang được lãnh đạo bởi Chủ tịch HĐQT Trần Ngô Phúc Vũ và điều hành bởi Tổng giám đốc Trần Ngọc Tâm.

Cổ phiếu NAB của Nam A Bank đang giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 9/10/2020. Đóng cửa ngày 11/5/2023, NAB đạt 10.800 đồng giúp vốn hóa ở mức 9.141 tỷ đồng.

Năm nay, Nam A Bank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2022. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 12,8%. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 10,4% và đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Trên cơ sở này, Nam A Bank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.600 tỷ đồng.

Đồng thời, Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 2.116 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 25%.

Kết thúc quý 1/2023, Nam A Bank ghi nhận 1.706 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 39,9% YoY (+487 tỷ đồng); tổng lợi nhuận trước thuế đạt 763 tỷ đồng, tăng 18,3% YoY (+118 tỷ đồng).

Tại 31/3/2023, tiền gửi của khách hàng đạt 137.560 tỷ đồng, tăng 10,1% so với đầu năm nay; cho vay đạt 128.130 tỷ đồng, tăng 7,2%; tổng tài sản đạt 194.371 tỷ đồng, tăng 9,5%. Với kết quả này, tốc độ tăng trưởng trong quý 1 của 3 chỉ tiêu trên đều lọt vào top 4 ngành ngân hàng.

Cuối quý 1, Nam A Bank có 2.581 tỷ đồng nợ xấu, tăng 60,2% so với đầu quý. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,01%, tăng 0,67 điểm phần trăm.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống