Năm Bảy Bảy bán hơn 50 triệu cổ phiếu, tính thu 750 tỷ để làm 2 dự án BĐS

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Năm Bảy Bảy, HoSE: NBB) vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Ước tính, Năm Bảy Bảy sẽ phát hành thêm 50.079.897 cổ phiếu để huy động 751,2 tỷ đồng. Trong số tiền huy động, công ty dự kiến dùng 422,4 tỷ đồng đầu tư bổ sung nguồn vốn dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi và 328,8 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận. Thời gian giải ngân dự kiến thực hiện trong năm 2023.

Năm Bảy Bảy bán hơn 50 triệu cổ phiếu, tính thu 750 tỷ để làm 2 dự án BĐS - Ảnh 1

Với giá thị trường ngày 10/3 là 12.700 đồng/cổ phiếu, ước tính, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông đang cao hơn 18,11% giá thị trường.

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi nằm tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi với quy mô 102,7 ha, tổng vốn đầu tư 1.752,5 tỷ đồng, đã giải ngân 1.330,1 tỷ đồng và còn lại 422,4 tỷ đồng chưa giải ngân. Trong đó, năm 2023, Công ty dự kiến huy động vốn để giải ngân toàn bộ 422,4 tỷ đồng còn lại.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận nằm tại xã Tân Phước, tình Bình Thuận, có quy mô 124,53ha. Dự án được định hướng trở thành quần thể du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp, bao gồm các khu chức năng, giải trí, nhà hàng, khách sạn, sân golf, biệt thự biển. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.725 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 1.264 tỷ đồng và còn lại hơn 1.461 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2023, công ty dự kiến giải ngân 328,7 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2022, doanh thu của Năm Bảy Bảy đạt 176 tỷ đồng, gấp gần 24 lần so với mức thấp của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng ghi nhận kết quả dương 14 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 20 tỷ đồng.

Trong kỳ này, Năm Bảy Bảy ghi nhận chi phí tài chính ở mức 67 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 47 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 43% so với quý IV/2022.

Luỹ kế năm 2022, Năm Bảy Bảy đạt doanh thu 466 tỷ đồng và lãi ròng chỉ đạt 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 95% so với năm trước.

Được biết trong năm 2022, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và chỉ hoàn thành 17% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy đạt gần 6.402 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn 1.408 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn 1.587 tỷ đồng, lần lượt tăng 80% và 162% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng 45% so với đầu năm, lên 1.355 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ ở mức 4.570 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính 3.130 tỷ đồng, với gần 972 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn.

Năm này, dòng tiền kinh doanh của Năm Bảy Bảy cũng cũng ghi nhận âm. Cụ thể, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 954 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 103 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.007 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.942 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance