Nam Long báo lãi sau thuế 800 tỷ đồng, quy mô tiền đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) đã kết thúc năm 2023 với doanh thu 3.181 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng.

Nam Long báo lãi sau thuế 800 tỷ đồng, quy mô tiền đạt hơn 3.500 tỷ đồng
Nam Long báo lãi sau thuế 800 tỷ đồng, quy mô tiền đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Quý IV/2023, doanh thu thuần hợp nhất của NLG đạt 1.636 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng (tương đương tăng 0,4%) so với cùng kỳ năm trước và cao nhất trong 7 quý qua.

Lợi nhuận gộp đạt 691 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 42%.

Trong quý, công ty ghi nhận 213 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh, liên kết (tăng 9,7 lần), 127 tỷ đồng doanh thu tài chính và 19 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Cùng với việc tiết giảm 16% chi phí quản lý cũng như khống chế chi phí bán hàng ở mức không đổi so với cùng kỳ, NLG đã kết thúc quý IV/2023 với khoản lợi nhuận trước thuế 610 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 481 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của NLG đạt 3.181 tỷ đồng, giảm 26%; lợi nhuận gộp đạt 1.562 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 49%.

Doanh thu tài chính năm qua đạt 246 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết tới 418 tỷ đồng, tăng 17 lần và kợi nhuận khác 26 tỷ đồng.

Nhờ vậy, kết năm 2023, NLG có lợi nhuận trước thuế 968 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng.

Năm 2023, NLG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.836 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 919 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 65,7% mục tiêu doanh thu và 87% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của NLG đạt 28.601 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là quy mô tiền và tương đương tiền cộng với khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) đạt giá trị rất lớn, 3.590 tỷ đồng.

Nợ phải trả năm qua đã tăng 9%, đạt 15.073 tỷ đồng. Điểm tích cực là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 16%, đạt 3.814 tỷ đồng. Đây là cơ sở cho triển vọng doanh thu năm tới của công ty.

Với vốn chủ sở hữu lên tới 13.528 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,11 lần.

Xem thêm: ‘Gãy’ trụ đỡ tài chính, lợi nhuận của Hodeco lao dốc, thấp nhất 5 năm qua

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance