Nam Long (NLG): Doanh thu quý III tăng 6 lần, đạt 882 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu thuần 882 tỷ đồng, tăng đột biến 5,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của NLG tăng mạnh trong quý III phần lớn nhờ doanh số bán nhà và căn hộ (chiếm 92% tổng doanh thu) tại 2 dự án trọng điểm Akari và Southgate.

Lợi nhuận gộp tăng 4,7 lần, đạt 358 tỷ đồng, song biên lợi nhuận gộp giảm từ 50,3% còn 40,5%.

Trong quý, doanh thu tài chính của công ty giảm mạnh 92%, chỉ còn 29 tỷ đồng, do không còn ghi nhận lãi từ đánh giá lại các khoản đầu tư. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 2,6 lần, đạt 48 tỷ đồng, hầu hết là chi phí lãi vay.

Biến động cùng chiều với doanh thu bán nhà và căn hộ, chi phí bán hàng cũng nhảy vọt từ 9 tỷ đồng lên tới 108 tỷ đồng, tức tăng 12 lần. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 25%, đạt 160 tỷ đồng. Kết quả là lợi nhuận sau thuế quý III giảm 83%, còn 51 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, NLG có doanh thu thuần tăng 3,4 lần so với cùng kỳ, đạt 2.710 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 43,1%. Cùng với sự suy giảm của doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 61%, còn 276 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 119 tỷ đồng, giảm 83%.

Với kết quả này, NLG mới chỉ hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay.

Tính đến hết tháng 9/2022, tổng tài sản của NLG tăng nhẹ 8% so với đầu năm, đạt 25.526 tỷ đồng; trong đó 92% là tài sản ngắn hạn (23.401 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 32%, đạt 3.556 tỷ đồng. Còn hàng tồn kho đạt 16.104 tỷ đồng, không biến động nhiều; chủ yếu là bất động sản dở dang tại các dự án Izumi, Southgate, Paragon Đại Phước và Waterpoint. Tổng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu của công ty lên tới 18.670 tỷ đồng, chiếm 73% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của NLG tại ngày 30/9/2022 đã tăng 25% so với đầu năm, đạt 12.604 tỷ đồng, chiếm 49% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, công ty có 3.838 tỷ đồng tiền người mua trả tiền trước ngắn hạn (khoản tiền khách hàng trả trước hay đặt cọc mua sản phẩm) - nguồn thu tương lai của doanh nghiệp.

Tổng dư nợ vay của công ty đạt 4.595 tỷ đồng, chỉ chiếm 18% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay trái phiếu là 2.517 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng và các khoản vay khác.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của NLG âm 24 tỷ đồng. Dòng tiền vay/trả trong kỳ lần lượt tăng 25% và 29%, đạt 2.528 tỷ đồng/1.541 tỷ đồng, khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 790 tỷ đồng, đưa lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng 25% lên 3.902 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu NLG giảm 6,46%, còn 24.600 đồng/cổ phiếu.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance