Nâng hạng thị trường chứng khoán: 4 nhiệm vụ phải xong trong năm 2024

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tích lũy được nhiều mặt và đến nay cần có bước phát triển mới.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra tối 1/2, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao đổi về một số nội dung liên quan đến việc nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán đã được Chính phủ đã chỉ đạo, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 cũng đã đưa vào và đây được xác định đó là mục tiêu bao trùm, phấn đấu cùng các bộ, ngành có liên quan hướng tới đạt mục tiêu này.

Để đạt được mục tiêu này sớm nhất vào năm 2025, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết năm 2024, Bộ Tài chính phải có có nhiều việc cùng các bộ, ngành khác triển khai thực hiện. Trong đó, trọng tâm có 4 nhiệm vụ năm 2024 mà Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành khác phải thực hiện được, thực hiện tốt.

Thứ nhất là xử lý yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, quy định các nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện ký quỹ 100% trước khi giao dịch.

Theo Thứ trưởng, chính đây là rào cản theo các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế mà chúng ta cần giải quyết nếu như muốn nâng hạng thị trường. Bộ Tài chính đã phối hợp với các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế cũng như các thành viên thị trường xem xét, đánh giá.

"Chúng tôi sẽ trình cấp có thẩm quyền một phương án tốt và khả thi để xử lý vấn đề này trong năm 2024 giải quyết vấn đề ký quỹ trước khi giao dịch theo khuyến nghị của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế. Đó là vấn đề rất quan trọng và cốt yếu của năm 2024", Thứ trưởng nói.

Thứ hai là yêu cầu của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Vấn đề này, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện và công bố thông tin một cách rõ ràng và đầy đủ nhất bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trên các phương tiện thông tin của Bộ, của thị trường.

Bộ Tài chính cũng sẽ có quy định yêu cầu doanh nghiệp niêm yết cập nhật và công bố thông tin này một cách rõ ràng nhất trên thị trường, gần như đáp ứng theo thời gian thực theo các quy định của Việt Nam, đồng thời minh bạch với các nhà đầu tư nước ngoài về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường.

Thứ ba là vấn đề minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Việc này, Thứ trưởng cho biết Bộ Tài chính sẽ triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024 để yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cũng như sắp xếp các bước đi phù hợp nhất để kết thúc năm 2024, các doanh nghiệp niêm yết cơ bản phải công bố thông tin của mình theo quy định trên thị trường bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Nhiệm vụ cuối cùng, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính sẽ chủ động sớm nhất đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường và bảo đảm yêu cầu của giao dịch thanh toán lưu ký của thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh rằng để được xem xét đánh giá và nâng hạng thì phụ thuộc rất nhiều vào các quy định pháp lý. Những nhiệm vụ nêu trên được thể hiện bằng văn bản pháp lý nhưng cũng được thể hiện thực tế trên thị trường.

Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức xếp hạng nước ngoài mới xem xét và đánh giá để nâng hạng thị trường chứng khoán của chúng ta theo tiến độ và mục tiêu của chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã đề ra.

"Dù mục tiêu rất quan trọng như vậy nhưng trong bất kỳ giải pháp nào, Bộ Tài chính cũng phải quản trị được rủi ro, nhất là rủi ro hệ thống và bảo đảm thị trường vận hành ổn định, an toàn và bền vững", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Ái Nhi

Theo VietnamFinance