Ngân hàng ráo riết thu giữ tài sản bảo đảm, dọn dẹp nợ xấu

Nửa đầu tháng 10/2021, hàng loạt ngân hàng dồn dập thu giữ tài sản đảm bảo các khoản nợ xấu để gấp rút thu hồi nợ.

Tính từ cuối năm 2017 đến 30/6/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 677.000 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tương đương khoảng 16.000 tỷ đồng nợ xấu được xử lý mỗi tháng.

Trong đó, nợ xấu do các TCTD tự xử lý là 554.600 tỷ đồng (chiếm 81,92%); nợ xấu bán cho VAMC là 110.300 tỷ đồng (chiếm 16,29%); nợ xấu bán cho tổ chức, cá nhân khác là 12.100 tỷ đồng (chiếm 1,79%). Riêng từ 30/6/2020 đến 30/6/2021, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 188.700 tỷ đồng nợ xấu nội bảng.

Ngân hàng ráo riết thu giữ tài sản bảo đảm, dọn dẹp nợ xấu - Ảnh 1

Theo báo cáo của các TCTD, tổng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42 của toàn hệ thống đến 30/6/2021 là 425.500 tỷ đồng , giảm 3,4% so với cuối năm 2020. Lũy kế từ 15/8/2017 đến 30/6/2021, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 354.600 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42. 

Tính riêng từ 30/6/2020 đến thời điểm 30/6/2021, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 55.000 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42.

Từ đầu tháng 10 đến nay, ngân hàng SHB đã 13 lần thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ, chủ yếu là bất động sản của khách hàng cá nhân. Ngoài ra, ngân hàng cũng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cụ thể, ngày 13/10 SHB thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ của khách hàng Nguyễn Thị Thu Hà/bà Lê Thị Chuyên. Tài sản thu giữ và xử lý là quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với thửa đất số 126, bảo đồ số 6 với diện tích 153,6m2 tại địa chỉ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở với diện tích xây dựng 43,5m2, diện tích sàn 43,5m2. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

Cũng trong ngày, SHB tiếp tục thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ của một số khách hàng cá nhân với tài sản bảo đảm gồm:

Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số: 92, tờ bản đồ số: 11, diện tích: 156,5 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT) 136,5 m2, đất trồng cây hàng năm (LNK):: 20 m2; Thời hạn sử dụng: 136,5 m2 đất ONT lâu dài; 20 m2 đất HNK đến ngày 15/10/2013; tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số: 361, tờ bản đồ số: 17, diện tích: 68 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên .

Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số: 109, tờ bản đồ số: 12, diện tích: 164,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng: Đất ONT: 140 m2, đất LNK: 24 m2; Thời hạn sử dụng: Đất ONT Lâu dài; Đất LNK sử dụng đến 15/10/2043 tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số: 346, tờ bản đồ số: 23, diện tích: 149,0 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Hình thức sử dụng: Riêng  tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Ngoài SHB, ngân hàng Vietcombank cũng đang rầm rộ rao bán các tài sản bảo đảm của khoản nợ. Chẳng hạn ngày 13/10 vừa qua, Vietcombank chi nhanh Ba Đình thông báo bán tài sản là bất động sản tại địa chỉ Tổ 1 cụm 2 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội (Địa chỉ thực tế tại số 16 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội). Đất ở. Diện tích: 352 m2 với giá khởi điểm hơn 21 tỷ đồng.

Ngày 12/10 tiếp tục thông báo bán tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 38a, tờ bản đồ số 1 với diện tích 156m2; mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn tại xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Hà Nội với giá khởi điểm hơn 3 tỷ đồng.

Hoàng Long

Theo Sở hữu trí tuệ