Nghi ngờ nguồn tiền không hợp pháp: Ngân hàng được quyền tạm dừng giao dịch

Đó là nội dung đáng chú ý trong công văn mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đến các ngân hàng thương mại về việc tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán.

Trong công văn này, NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát quy trình, quy định nội bộ về mở, sử dụng tài khoản thanh toán và chỉ đạo cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống TCTD thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán theo quy định, không thực hiện việc mở tài khoản thanh toán theo danh sách khách hàng lập sẵn, bảo mật thông tin khảch hàng mở tài khoản.

Đối với các tài khoản thanh toán nghi ngờ nguồn tiền chuyển vào không hợp pháp, TCTD cần yêu cầu khách hàng ra quầy giao dịch để xác minh lại thông tin khách hàng, dừng cung cấp dịch vụ trên Mobile banking hoặc yêu cầu xác thực giao dịch thanh toán kênh điện tử bằng yếu tố sinh trắc học hoặc sử dụng chữ ký số, dừng giao dịch nếu có đủ căn cứ xác đáng,..

Đồng thời, các TCTD cần đẩy nhanh tiến độ triển khai kết nối khai thác dữ liệu dân cư để làm sạch dữ liệu, xác minh chính xác khách hàng đảm bảo kiểm tra, đối chiếu khớp đúng thông tin khách hàng mở tài khoản thanh toán với thông tin lưu trữ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này nhằm hạn chế việc mở tài khoản thanh toán bằng giấy tờ tùy thân giả mạo, cho thuê tài khoản thanh toán,...

Bên cạnh đó, các ngân hàng phải xây dựng bộ tiêu chí nhận diện tài khoản thanh toán đáng ngờ, có dấu hiệu lừa đảo.

Cụ thể, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải chủ động nghiên cứu, xây dựng, áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro trọng hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán nhằm phát hiện, ngăn ngừa các hành vi gian lận lừa đảo, lợi dụng tài khoản thanh toán cho mục đích bất hợp pháp.

Trong đó, các ngân hàng xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí nhận diện các tài khoản thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo; thường xuyên cập nhật các dấu hiệu trong bộ tiêu chí và phổ biến quán triệt trên toàn hệ thống đê áp dụng thống nhất bộ tiêu chí.

Căn cứ vào mức độ rủi ro của các tiêu chí trong bộ tiêu chí, các ngân hàng áp dụng từ chối thực hiện giao dịch hoặc tạm dừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử và thực hiện các biện pháp xác thực, xác minh lại khách hàng. 

Các ngân hàng cũng cần rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thỏa thuận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và các quy định nội bộ quản lý rủi ro để triển khai áp dụng các biện pháp trong bộ tiêu chí.

Định kỳ hàng tháng, các TCTD cung cấp thông tin về các tài khoản thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến giao dịch gian lận, lừa đảo cho NHNN (qua Vụ Thanh toán). NHNN rà soát tổng hợp xây dựng kho dữ liệu chung về tài khoản thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận và sẽ nghiên cứu đê có cơ chê chia sẻ thông tin với các TCTD để góp phần ngăn ngừa hoạt động gian lận, lừa đảo qua tài khoản thanh toán.

Mai Anh

Theo VietnamFinance