Nghiên cứu đề án huy động USD nhàn rỗi trong dân

Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng đề án phát hành Công trái huy động ngoại tệ trong nước...

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết tại buổi thảo luận tại Tổ về nội dung kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, ngày 29/10.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu thảo luận tại Tổ  
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu thảo luận tại Tổ  

Bộ trưởng nhận định, trong bối cảnh vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên diện rộng với thời gian dài nhưng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp thì nhiệm vụ về chính sách tài khóa sẽ hoàn thành.

Ông cho biết, mặc dù đã giảm, miễn, hoãn nhiều chính sách thuế, nhưng dự kiến thu ngân sách năm 2021 phấn đấu tăng khoảng 1,7%. Chi ngân sách không vượt dự toán, bội chi ngân sách như Quốc hội phê chuẩn. Đồng thời, nhờ tiết kiệm chi để có thêm nguồn lực để chống dịch và cho các gói phát triển kinh tế.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, chúng ta đã chống dịch tương đối ổn, tiếp tục chuyển sang giai đoạn mới là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

"Vì vậy bây giờ phải tạo nên các gói kích thích kinh tế, đảm bảo cho cầu của nền kinh tế tăng lên. Từ đó sẽ bước sang một giai đoạn mới phục vụ cho vấn đề tăng trưởng", Bộ trưởng cho biết.

Về giải pháp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết sắp tới sẽ đề nghị với Chính phủ thiết kế từng gói và quản lý theo từng gói kích thích kinh tế để đảm bảo có hiệu quả.

Theo Bộ trưởng, tới đây chúng ta tập trung chuyển đổi số, nhưng đây là kế hoạch dài hạn. Kế hoạch ngắn hạn bây giờ doanh nghiệp cần đó là: Thị trường, nguồn nhân lực và vốn. Bên cạnh đó cần tháo gỡ về cơ chế, chính sách và thể chế.

Để giải quyết vấn đề vốn, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết Bộ Tài chính đang tham mưu cho Thủ tướng và Chính phủ một số gói kích thích kinh tế. Ví dụ như gói hỗ trợ lãi suất, đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để thực hiện gói này.

Gói hỗ trợ lãi suất này được lấy từ chính sách tài khoá, tức lấy từ nguồn ngân sách của Trung ương. Khoảng 20.000 tỷ đồng/năm chẳng hạn, như vậy, sẽ hỗ trợ 2-3% cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề của dịch nhưng có đủ điều kiện để vay, để phát triển, sản xuất mới như lĩnh vực du lịch, dịch vụ vận tải, ăn uống…

Ngoài ra là hỗ trợ lãi suất các dự án đầu tư đối với công trình hạ tầng. Đặc biệt là công trình hạ tầng trọng yếu, hạ tầng trọng điểm quốc gia thì sẽ kích cầu nền kinh tế rất nhanh, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh gói hỗ trợ lãi suất, Bộ trưởng cũng cho biết đang nghiên cứu xây dựng đề án phát hành Công trái huy động ngoại tệ trong nước.

"Gói này huy động tiền trong dân, như huy động USD nhàn rỗi. Huy động nguồn này dùng để phát triển kinh tế của đất nước", Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong trường hợp cần thiết thì sẽ phát hành thêm trái phiếu Chính phủ ngắn hạn, để tập trung giải quyết vào những vấn đề trước mắt, thúc đẩy quá trình tăng trưởng, sau đó quay vòng vốn đảm bảo cho kinh tế phát triển.

"Năm 2022 - 2023 có thể tăng bội chi, nhưng đến năm 2024, khi kinh tế phát triển, thu ngân sách tăng lên thì sẽ giảm bội chi", Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

An An

Theo Đất Việt