Nhóm bất động sản đã phát hành gần 51.700 tỷ đồng trái phiếu trong 10 tháng

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai về giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2022, chiếm khoảng 20%.

Nhà đầu tư quan tâm đến tiến độ thi công dự án trong bối cảnh thị trường biến động

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 31/10/2022, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo là doanh nghiệp duy nhất phát hành trái phiếu trong tháng 10 với giá trị 210 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2022, có tổng cộng 2 đợt phát hành ra quốc tế của Công ty Cổ phần Tập Đoàn VinGroup trị giá 625 triệu USD, 23 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 10.599 tỷ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành) và 413 đợt phát hành riêng lẻ trị giá xấp xỉ 240.761 tỷ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành).

Dữ liệu của VBMA tổng hợp được ghi nhận theo ngày phát hành trái phiếu, tổng khối lượng phát hành trái phiếu từ đầu năm ghi nhận theo ngày hoàn thành phát hành là 333.909 tỷ đồng.

Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 56% so với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 10 tháng theo kỳ hạn và theo nhóm ngành (Nguồn: VBMA)
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 10 tháng theo kỳ hạn và theo nhóm ngành (Nguồn: VBMA)

Nhóm ngân hàng hiện vẫn dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị đạt 136.287 tỷ đồng, tương đương 54% tổng giá trị phát hành. Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 51.699 tỷ đồng, chiếm khoảng 20%.

Nhóm xây dựng chiếm 8,29% về giá trị phát hành, nhóm tài chính chiếm 5,03%.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 147.484 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021.

Hải Đường

Theo VietnamFinance